Njoftime dhe lajme

Kërkesat e profesioneve: Një mënyrë për t’i orientuar nxënësit në karrierë

Post By admin | 0 comment
Zgjedhja e karrierës, si një hap shumë i rëndësishëm për të ardhmen e të rinjve, kërkon mbështetjen e prindërve, mësuesve dhe këshilluesve të karrierës. Për të ndihmuar në këtë proces janë hartuar kërkesat dhe përshkrimet e kërkesave për 20 profesione për t’u dhënë të rinjve një pasqyrë të kërkesave nga shkolla ...

Të rejat e fundit