Aktivitete dhe Evente

Praktika profesionale pranë ofruesve të AFP-së për studentë dhe të diplomuar nga universitetet
Ka disa mënyra sesi institucionet mund të bashkëpunojnë me organizmat partnere. Ofrimi i praktikave profesionale është një nga këto forma.
Read more.
Shkollat profesionale mirëpresin brezin e ri
Që nga viti akademik 2018-2019, ofruesit e AFP-së partnerë të S4J e kanë bërë përparësi të tyre mirëpritjen e nxënësve
Read more.
Një vit i ri akademik nisi. Në fokus: Cilësia dhe Diversifikimi i Ofertës
Një vit i ri akademik sapo ka nisur, duke sjellë sfida dhe mundësi emocionuese për nxënësit dhe mësuesit e AFP-së.
Read more.
Zhvillimi i Kapitalit Njerëzor në Shqipëri: Roli i Arsimit dhe Formimit Profesional
Shqipëria po zbaton reforma të ndryshme arsimore që synojnë përmirësimin e kapitalit njerëzor të vendit. Në këtë proces, Swisscontact është
Read more.
Një verë plot aktivitete për ofruesit e AFP-së partnerë të S4J
Stina e verës asnjëherë nuk është monotone për ofruesit e AFP-së partnerë të S4J. Le të flasim për disa nga
Read more.
Nis raundi i tryezave vendore të dialogut për zhvillimin e aftësive
Që nga gushti 2019, projekti “Aftësi për Punë” ka mbështetur ofruesit kryesore të AFP-së, publikë dhe jo publikë dhe ofruesit
Read more.
Gjurmimi i të diplomuarve
Përpara fundit të majit të çdo viti akademik, mësuesit, instruktorët dhe stafi administrativ i ofruesve partnerë të S4J përfshihen në
Read more.
Fuqizimi i institucioneve të AFP-së përmes planifikimit strategjik
Gjatë periudhës maj-qershor 2019, “Aftësi për Punë” (S4J) mbështeti hartimin e Dokumenteve të Strategjisë dhe Planeve të Veprimit për ofruesit
Read more.