Second Study on Distance Learning Progress in VET, April-May 2020

Following the first survey (March 2020) on distance learning progress during the isolation period, S4J presents a second study covering April-May. Based on the findings of the first study, observations and administrative data from various sources, S4J has dynamically adapted its intervention to address immediate needs of teachers and students in partner VET providers. Although … Continue reading Second Study on Distance Learning Progress in VET, April-May 2020

Smart Home Systems, an Innovative Elective Module at ‘Gjergj Canco’ School

S4J works closely with companies with a potential of making the VET offer as attractive as possible to students. In 2019 we collaborated with Smart Home Europe to develop and implement an elective module on Smart Home system installment at the ‘Gjergj Canco’ school in Tirana. These systems allow controlling home appliances remotely through a … Continue reading Smart Home Systems, an Innovative Elective Module at ‘Gjergj Canco’ School

Smart Home, modul i ri me zgjedhje tek shkolla “Gjergj Canco”

S4J punon ngushtë me kompani që mund ta bëjnë ofertën e AFP-së sa më tërheqëse për nxënësit. Në vitin 2019 bashkëpunuam me kompaninë “Smart Home Europe” për të zhvilluar dhe zbatuar një modul me zgjedhje mbi instalimin e sistemeve “Smart Home” në shkollën teknike “Gjergj Canco” në Tiranë. Këto sisteme lejojnë që të kontrollosh pajisjet … Continue reading Smart Home, modul i ri me zgjedhje tek shkolla “Gjergj Canco”

Food Technology: How did the new direction start at ‘Kolin Gjoka’ School?

Phase 1: Companies’ needs It all started by two friends and supporters of the school: Altin Prenga and Alfred Marku, both business owners. ‘Kolin Gjoka’ School is partnered with “Mrizi i Zanave” agritourism complex, owned and managed by chef Altin, and chef Alfred’s Hotel & Restaurant “Rapsodia”. These companies collaborate closely with ‘Skills for Jobs’ … Continue reading Food Technology: How did the new direction start at ‘Kolin Gjoka’ School?

Teknologjia Ushqimore: Si nisi drejtimi i ri tek shkolla “Kolin Gjoka”

Faza 1: Nevojat e biznesit E gjitha nisi nga dy miq dhe mbështetës të shkollës: Altin Prenga dhe Alfred Marku. Shkolla profesionale “Kolin Gjoka” në Lezhë ka partneritet me biznesin e agroturizmit “Mrizi i Zanave” të drejtuar nga Shef Altini dhe “Rapsodia Hotel & Restorant” të drejtuar nga Shef Alfredi. Si Altini i Mrizit ashtu … Continue reading Teknologjia Ushqimore: Si nisi drejtimi i ri tek shkolla “Kolin Gjoka”

Raporti mbi funksionimin e mësimit në distancë, prill-maj 2020

Pas sondazhit të parë (mars 2020) mbi ecurinë e mësimit në distancë, S4J vjen me një studim të dytë që mbulon periudhën prill-maj. Bazuar në gjetjet e studimit të parë, vëzhgimeve dhe të dhënave administrative nga burime të ndryshme, S4J ka përshtatur në mënyrë dinamike ndërhyrjen për të adresuar nevojat e menjëhershme të mësuesve dhe nxënësve në … Continue reading Raporti mbi funksionimin e mësimit në distancë, prill-maj 2020

Njoftim për vend pune: Account Manager për rajonin e Vlorës dhe Beratit

Projekti “Aftësi për Punë” (S4J) është në kërkim të një Account Manager për rajonin e Vlorës dhe Beratit. Personi do të jetë përgjegjës për koordinimin e ndërhyrjeve të projektit në institucionet partnere të AFP-së në Vlorë dhe Berat, dhe do të veprojë si ndërlidhës midis ekipit të projektit (përfshirë konsulentët dhe kontraktorët e tjerë) me palët e … Continue reading Njoftim për vend pune: Account Manager për rajonin e Vlorës dhe Beratit

CISCO NetAcad, platforma e preferuar nga nxënësit e TIK

S4J është i regjistruar zyrtarisht si akademi në platformën NetAcad të kompanisë CISCO dhe numëron 620 përdorues, nga të cilët 300 nxënës të certifikuar dhe 267 që janë duke ndjekur kurse momentalisht. Akademia numëron 17 mësues TIK të shkollave partnere të cilët janë të certifikuar për të ofruar këto kurse me standarde industrie.   Për … Continue reading CISCO NetAcad, platforma e preferuar nga nxënësit e TIK

Gati.al: Profesionistë sipas kërkesës

Bota e punës po ndryshon me shpejtësi. Tashmë njerëzit gjithnjë e më shumë po përdorin telefonin smart për të kërkuar profesionistë të të gjitha fushave. Platforma Gati.al bën pikërisht këtë: lidh klientët me profesionistët e tregut. Biznes per Biznes: Ajo është gjithashtu një urë lidhëse mes bizneseve, për shembull në rastin kur një një biznes IT … Continue reading Gati.al: Profesionistë sipas kërkesës

Kërkesë për kuotim: Blerje dhe instalim pajisjesh elektronike

Swisscontact Shqipëri, në kuadër të projektit ‘Aftësi për Punë’ (S4J), është në kërkim të kompanive të cilat mund të sigurojnë pajisje elektronike dhe instalimin e tyre. Nëse jeni të interesuar të bashkëpunoni me ne, klikoni këtu për të parë njoftimin e plotë ose këtu për të shkarkuar dokumentin e njoftimit. Afati për aplikimet: 15 maj 2020, ora 17:00.