Gjurmimi i të diplomuarve

Përpara fundit të majit të çdo viti akademik, mësuesit, instruktorët dhe stafi administrativ i ofruesve partnerë të S4J përfshihen në një proces shumë të rëndësishëm: gjurmimin e të diplomuarve. Procesi realizohet duke zbatuar metodologjinë e Gjurmimit, të pilotuar për herë të parë me mbështetjen e projektit në 2017 (klikoni këtu për manualin e Gjurmimit, vetëm … Continue reading Gjurmimi i të diplomuarve

Fuqizimi i institucioneve të AFP-së përmes planifikimit strategjik

Gjatë periudhës maj-qershor 2019, “Aftësi për Punë” (S4J) mbështeti hartimin e Dokumenteve të Strategjisë dhe Planeve të Veprimit për ofruesit e AFP-së, partnerë të projektit. Ky proces u nxit kryesisht nga vëzhgimet gjatë nismave të përbashkëta të zbatuara në fazën e I-rë të projektit, reagimet e ofruesve partnerëve dhe më e rëndësishmja, gjetjet nga procesi … Continue reading Fuqizimi i institucioneve të AFP-së përmes planifikimit strategjik

Si funksionon modeli i praktikës profesionale të “Aftësi për Punë”?

Ky artikull u shfaq për herë të parë në Raportin Vjetor të Swisscontact për vitin 2018 (lidhja në fund të faqes).   Që prej vitit 2017, projekti “Aftësi për Punë” ka mbështetur gjashtë shkolla profesionale dhe bizneset partnere të tyre për të pilotuar një model shqiptar të praktikave profesionale afatgjata. Praktikat profesionale afatgjata janë një … Continue reading Si funksionon modeli i praktikës profesionale të “Aftësi për Punë”?

Më shumë nisma për zhvillimin e vazhdueshëm profesional të mësuesve dhe instruktorëve të AFP-së

Zhvillimi i vazhdueshëm profesional (ZHVP) është i rëndësishëm sepse garanton që individët të vazhdojnë të jenë kompetent në profesionin e tyre. Është një proces i pandërprerë që vazhdon gjatë gjithë karrierës së një profesionisti dhe sjell përfitime për individin, profesionin e tij dhe publikun. Ekipi i “Aftësi për Punë” e kupton rëndësinë e ekspozimit të … Continue reading Më shumë nisma për zhvillimin e vazhdueshëm profesional të mësuesve dhe instruktorëve të AFP-së

Infrastrukturë e përmirësuar për nxënësit dhe kursantët e AFP-së

Infrastruktura e shkollës ka rolin e vet kur bëhet fjalë për motivimin e nxënësve dhe mësuesve. Infrastruktura e mirë e bën shkollën tërheqëse dhe i motivon nxënësit të aktivizohen në mjedisin shkollor duke përmirësuar frekuentimin, interesin dhe performancën e nxënësve në mësime. Deri në fund të Fazës I, me mbështetjen e projektit, në mjediset e … Continue reading Infrastrukturë e përmirësuar për nxënësit dhe kursantët e AFP-së

Nis faza e re e projektit “Aftësi për Punë”!

Pas tre vitesh punë intensive me shtatë ofrues publik të Arsimit dhe Formimit Profesional në Shkodër, Lezhë, Tiranë, Berat dhe Vlorë, përfundoi faza e parë e projektit “Aftësi për Punë”. Përfaqësues nga kompani të sektorit privat, mentorë të certifikuar, institucione publike, organizata ndërkombëtare, drejtues të AFP-së, mësues, praktikantë, dhe prindër u mblodhën në prill 2019 … Continue reading Nis faza e re e projektit “Aftësi për Punë”!

Internships for university students and graduates in VET providers

 There are several ways how institutions can collaborate with partner entities. Offering internships is one of these forms. Offering internship programs help the institution to expand its areas of activity and partnerships, creating new collaboration programs and opportunities of mutual benefit that enhance its potential. Internships are beneficial both for the institution and the intern, … Continue reading Internships for university students and graduates in VET providers

Welcoming a new generation in VET schools

Since 2018-2019 academic year, S4J partner VET providers have made it a priority to welcome 10th grade students in the best of ways. To provide support on this, “Skills for Jobs” has prepared and made available to providers a manual for onboarding newcomers during the first week of school (click here for manual in Albanian). … Continue reading Welcoming a new generation in VET schools

A new academic year started: Focus on Quality and Diversification of Offer

A new academic year has just started, bringing along exciting challenges and opportunities for VET students and teachers. While this is a new beginning for many students, it also represents an important moment for the institutions’ management and performance.  The VET sector is an important link of economic and social development. It offers opportunities for … Continue reading A new academic year started: Focus on Quality and Diversification of Offer

Human Capital Development in Albania: The Role of Vocational Education and Training

Albania is implementing various educational reforms aimed at improving the country’s human capital. In this process, Swisscontact is committed to a strong role of vocational education and training. Human capital is a key factor to economic growth, sustainable development and competitiveness of a country. Only a small number of countries manage to use their citizens’ … Continue reading Human Capital Development in Albania: The Role of Vocational Education and Training