Aktivitete

Category Archives: Aktivitete

Pranverë në Dimër: Kurs i ri nga Qendra e Formimit Profesional Vlorë

Si mund të pasurohet oferta ekzistuese e kurseve profesionale, si mund të bëhet ajo më fleksibël? Kursi i ri "Dekorimi me Lule" është një ilustrim i mirë. Një nga nevojat e sistemit të arsimit dhe formimit profesional në Shqipëri është zgjerimi dhe bërja më fleksibël e programeve ekzistuese sipas kërkesave nga biznesi. Gjatë takimeve për … Continue reading Pranverë në Dimër: Kurs i ri nga Qendra e Formimit Profesional Vlorë

Krijohet Rrjeti Rajonal i Bizneseve të Vlorës

Në një format inovativ tërheqës të ngjashëm me Speed- Dating, sipërmarrës të rajonit të Vlorës vendosën mbi rrugët reale të bashkëpunimit shkollë-biznes. Këto mënyra bashkëpunimi synojnë ta kthejnë arsimin dhe formimin profesional për të rinjtë në dobi të kërkesave të tregut, por dhe të bazuar fort në teknologji dhe tek fleksibiliteti i programeve të ofruara. … Continue reading Krijohet Rrjeti Rajonal i Bizneseve të Vlorës

Projekti Aftësi për Punë Nis Rrugëtimin me Muzikë

Ministri Klosi foli mbi vizionin dhe punën e qeverisë shqiptare për kualifikimin e të rinjve. Nëndrejtori i Agjensisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim për Europën Lindore Z. Maître u tregoi pjesëmarrrësve avantazhet e modelit zviceran të Arsimit dhe Formimit Profesional dhe theksoi rëndësinë e tij për punësimin dhe rritjen ekonomike. Nëndrejtori i Projektit S4J, Z. … Continue reading Projekti Aftësi për Punë Nis Rrugëtimin me Muzikë

Projekti Zviceran Sjell Perspektiva për të rinjtë shqiptarë

Tani të rinjtë shqiptarë do të kenë më shumë mundësi të përfitojnë një kualifikim cilësor dhe të gjejnë vende pune të mira në sajë të projektit “Aftësi për Punë”, financuar nga qeveria zvicerane. Në partneritet me shkollat Industriale Pavarësia, Tregtare Vlorë, Kolin Gjoka Lezhë, Kristo Isak Berat dhe Qendrën e Formimit Profesional Publik në Vlorë, … Continue reading Projekti Zviceran Sjell Perspektiva për të rinjtë shqiptarë

Skills for Jobs & “I choose VET” campaign

Swisscontact partnered with the Ministry of Social Welfare and Youth to promote VET as a better career path for young people. Meetings in main cities of Albania, celebration of technical skills, a national skills fair and a promotion video were part of this campaign under the moto “I choose VET”. Under Skills for Job Project, … Continue reading Skills for Jobs & “I choose VET” campaign