Lajme

Category Archives: Lajme

Thirrje për Shprehje Interesi: Bileta Avioni/Kompani Udhëtimi

Swisscontact Shqipëri, në kuadër të projektit ‘Aftësi për Punë’ (S4J), publikon këtë thirrje interesi. Nëpërmjet kësaj thirrjeje, Swisscontact do të përzgjedhë paraprakisht dy deri pesë agjenci udhëtimi, të cilat do të përfshihen në bazën e të dhënave të Swisscontact Albania dhe do të kontaktohen sipas nevojave / kërkesave të projektit. Nëse jeni të interesuar të … Continue reading Thirrje për Shprehje Interesi: Bileta Avioni/Kompani Udhëtimi

Kërkesë për Kuotim: Furnizim me karburant

Swisscontact Shqipëri, në kuadër të projektit ‘Aftësi për Punë’ (S4J), është në kërkim të entiteteve, të cilat mund të ofrojnë shërbimin e furnizimit me karburant. Nëse jeni të interesuar të bashkëpunoni me ne, klikoni këtu për të parë njoftimin e plotë ose këtu për të shkarkuar dokumentin e njoftimit. Afati për aplikime: 5 korrik 2019

Kërkesë për Kuotim: Shërbime Transporti

Swisscontact Shqipëri, në kuadër të projektit ‘Aftësi për Punë’ (S4J), është në kërkim të entiteteve, të cilat mund të ofrojnë shërbime transporti. Nëse jeni të interesuar të bashkëpunoni me ne, klikoni këtu për të parë njoftimin e plotë ose këtu për të shkarkuar dokumentin e njoftimit. Afati për aplikime: 3 korrik 2019.       … Continue reading Kërkesë për Kuotim: Shërbime Transporti

Njoftim për vend pune: Menaxher për Marrëdhëniet me Bizneset dhe Partnerët

Organizata Swisscontact, në kuadër të projektit ‘Aftësi për Punë’ (S4J), është në kërkim të një Menaxheri/eje Linje për Marrëdhëniet me Bizneset dhe Partnerët. Nëse jeni të interesuar të bashkëpunoni me ne, klikoni këtu për të parë njoftimin e plotë ose këtu për të shkarkuar dokumentin e njoftimit. Afati i aplikimit: 26 qershor 2019  

Zgjedhja e karrierës

Ka shumë raste të prindërve që vendosin të regjistrojnë fëmijët e tyre në shkolla profesionale, pavarësisht se mund të kenë pak informacion rreth një profesioni të caktuar ose faktit se fëmijët e tyre mund të mos kenë aftësitë minimale të kërkuara në lidhje me këtë profesion. Kjo ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë në ecurinë e … Continue reading Zgjedhja e karrierës

A janë institucionet e AFP-së të përgatitura për autonomi institucionale dhe financiare?

Autonomia institucionale dhe financiare është thelbësore për funksionimin e qëndrueshëm të ofruesve të Arsimit dhe Formimit Profesional në të ardhmen. Vizioni i përbashkët i politikëbërësve në Shqipëri është që ofruesit e AFP-së të fuqizohen dhe të jenë të aftë për të menaxhuar me efikasitet burimet e tyre dhe për të siguruar ecurinë dhe punën e … Continue reading A janë institucionet e AFP-së të përgatitura për autonomi institucionale dhe financiare?

‘Shkolla Dimërore’ nga ‘Akademia S4J’ – një platformë për shkëmbim dhe rritje (profesionale)

Për gati tre vjet tashmë, projekti “Aftësi për Punë” ka punuar ngushtë me shtatë ofrues të AFP-së, duke i mbështetur ato me një sërë procesesh që kanë për qëllim transformimin e institucioneve të AFP-së. Gjatë kësaj periudhe, projekti ka grumbulluar njohuri të shumta në lidhje me sistemin e AFP dhe mënyrën se si funksionojnë institucionet … Continue reading ‘Shkolla Dimërore’ nga ‘Akademia S4J’ – një platformë për shkëmbim dhe rritje (profesionale)

1,420 nxënës dhe kursantë të sistemuar me sukses në praktika profesionale afatgjata

Në projektin ‘Aftësi për Punë’ ne e kuptojmë rëndësinë e programeve praktike profesionale, të ofruara në partneritet me sektorin privat. Që nga fillimi i vitit akademik 2018-2019, ofruesit partnerë të AFP-së janë angazhuar në mënyrë aktive për sistemimin e grupit të ri të nxënësve në praktika profesionale në biznes. Në fillim të muajit janar 2019, … Continue reading 1,420 nxënës dhe kursantë të sistemuar me sukses në praktika profesionale afatgjata

Cilësia në praktikat profesionale afatgjata: Gati dhe në përdorim instrumentet për planifikimin dhe vlerësimin e të nxënit nëpërmjet punës

Sigurimi i praktikave profesionale sa më cilësore është prioritet për projektin ‘Aftësi për Punë’ dhe ofruesit partnerë të AFP-së. Në këtë kuadër, në fund të vitit 2019, projekti, së bashku me ekspertë pedagogjikë, u angazhuan në përgatitjen e një Manuali për të ndihmuar mësuesit dhe instruktorët për planifikimin dhe vlerësimin e praktikave profesionale afatgjata. Që … Continue reading Cilësia në praktikat profesionale afatgjata: Gati dhe në përdorim instrumentet për planifikimin dhe vlerësimin e të nxënit nëpërmjet punës

Bëhuni gati për të ardhmen: servis për automjetet elektrike në SHIP Vlorë

Numri i automjeteve elektrike po rritet çdo ditë edhe në Shqipëri. Të presësh deri sa ato të tejkalojnë numrin e motorëve me naftë ose benzinë për të krijuar aftësitë për mirëmbajtjen ose riparimin e tyre tashmë është një mënyrë e vjetër e të punuarit. Meqenëse makinat elektrike paraqesin një nga tendencat më të fundit në … Continue reading Bëhuni gati për të ardhmen: servis për automjetet elektrike në SHIP Vlorë