Lajme

Category Archives: Lajme

Kërkesë për Propozime – Trajnim i mësuesve për kurrikulën e TIK

Swisscontact Shqipëri, në kuadër të projektit ‘Aftësi për Punë’ (S4J), është në kërkim të ekspertëve, të cilët mund të realizojnë trajnimin e mësuesve për kurrikulën e TIK. Nëse jeni të interesuar të bashkëpunoni me ne, klikoni këtu për të parë njoftimin e plotë ose këtu për të shkarkuar dokumentin e njoftimit. Afati për aplikimet: data … Continue reading Kërkesë për Propozime – Trajnim i mësuesve për kurrikulën e TIK

Kërkesë për Propozime – Dizenjim, zhvillim, hostim dhe mirëmbajtje e faqes së internetit të projektit S4J

Swisscontact Shqipëri, në kuadër të projektit ‘Aftësi për Punë’ (S4J), është në kërkim të kompanive, të cilat mund të ofrojnë shërbimet e dizenjimit, zhvillimit, hostimit dhe mirëmbajtjes së faqes së internetit të projektit S4J. Nëse jeni të interesuar të bashkëpunoni me ne, klikoni këtu për të parë njoftimin e plotë ose këtu për të shkarkuar … Continue reading Kërkesë për Propozime – Dizenjim, zhvillim, hostim dhe mirëmbajtje e faqes së internetit të projektit S4J

Kërkesë për Kuotim – Prodhime të Materialeve Reklamuese, Visibilitetit dhe Prodhime të Artikujve Promocionalë

Swisscontact Shqipëri, në kuadër të projektit ‘Aftësi për Punë’ (S4J), është në kërkim të kompanive, të cilat mund të sigurojnë materiale reklamuese dhe artikuj promocionalë. Nëse jeni të interesuar të bashkëpunoni me ne, klikoni këtu për të parë njoftimin e plotë ose këtu për të shkarkuar dokumentin e njoftimit. Afati për aplikimet: 9 shtator 2019, … Continue reading Kërkesë për Kuotim – Prodhime të Materialeve Reklamuese, Visibilitetit dhe Prodhime të Artikujve Promocionalë

Kërkesë për Kuotim – Printime të broshurave, fletëpalosjeve, axhendave, etj

Swisscontact Shqipëri, në kuadër të projektit ‘Aftësi për Punë’ (S4J), është në kërkim të kompanive, të cilat mund të ofrojnë shërbimin e printimit të broshurave, fletëpalosjeve, axhendave, etj. Nëse jeni të interesuar të bashkëpunoni me ne, klikoni këtu për të parë njoftimin e plotë ose këtu për të shkarkuar dokumentin e njoftimit. Afati për aplikimet: … Continue reading Kërkesë për Kuotim – Printime të broshurave, fletëpalosjeve, axhendave, etj

Kërkesë për Shprehje Interesi – Lista e Ekspertëve

Swisscontact Shqipëri, në kuadër të projektit ‘Aftësi për Punë’ (S4J), është në kërkim të ekspertëve, të cilët mund të bashkëpunojnë me projektin dhe institucionet partnere ofruese të Arsimit dhe Formimit Profesional në Shqipëri. Nëse jeni të interesuar të bashkëpunoni me ne, klikoni këtu për të parë njoftimin e plotë ose këtu për të shkarkuar dokumentin … Continue reading Kërkesë për Shprehje Interesi – Lista e Ekspertëve

Kërkesë për Ofertë – Blerje Kancelari zyre

Swisscontact Shqipëri, në kuadër të projektit ‘Aftësi për Punë’ (S4J), është në kërkim të kompanive, të cilat mund të ofrojnë shërbimin e furnizimit me artikuj kancelarie për zyrën e projektit. Nëse jeni të interesuar të bashkëpunoni me ne, klikoni këtu për të parë njoftimin e plotë ose këtu për të shkarkuar dokumentin e njoftimit. Afati … Continue reading Kërkesë për Ofertë – Blerje Kancelari zyre

Thirrje për Shprehje Interesi: Bileta Avioni/Kompani Udhëtimi

Swisscontact Shqipëri, në kuadër të projektit ‘Aftësi për Punë’ (S4J), publikon këtë thirrje interesi. Nëpërmjet kësaj thirrjeje, Swisscontact do të përzgjedhë paraprakisht dy deri pesë agjenci udhëtimi, të cilat do të përfshihen në bazën e të dhënave të Swisscontact Albania dhe do të kontaktohen sipas nevojave / kërkesave të projektit. Nëse jeni të interesuar të … Continue reading Thirrje për Shprehje Interesi: Bileta Avioni/Kompani Udhëtimi

Kërkesë për Kuotim: Furnizim me karburant

Swisscontact Shqipëri, në kuadër të projektit ‘Aftësi për Punë’ (S4J), është në kërkim të entiteteve, të cilat mund të ofrojnë shërbimin e furnizimit me karburant. Nëse jeni të interesuar të bashkëpunoni me ne, klikoni këtu për të parë njoftimin e plotë ose këtu për të shkarkuar dokumentin e njoftimit. Afati për aplikime: 5 korrik 2019

Kërkesë për Kuotim: Shërbime Transporti

Swisscontact Shqipëri, në kuadër të projektit ‘Aftësi për Punë’ (S4J), është në kërkim të entiteteve, të cilat mund të ofrojnë shërbime transporti. Nëse jeni të interesuar të bashkëpunoni me ne, klikoni këtu për të parë njoftimin e plotë ose këtu për të shkarkuar dokumentin e njoftimit. Afati për aplikime: 3 korrik 2019.       … Continue reading Kërkesë për Kuotim: Shërbime Transporti

Njoftim për vend pune: Menaxher për Marrëdhëniet me Bizneset dhe Partnerët

Organizata Swisscontact, në kuadër të projektit ‘Aftësi për Punë’ (S4J), është në kërkim të një Menaxheri/eje Linje për Marrëdhëniet me Bizneset dhe Partnerët. Nëse jeni të interesuar të bashkëpunoni me ne, klikoni këtu për të parë njoftimin e plotë ose këtu për të shkarkuar dokumentin e njoftimit. Afati i aplikimit: 26 qershor 2019