Buletini 2

Category Archives: Buletini 2

22-23 dhe 28-30 Qershor: Trajnim për ‘Identifikimin e nevojave të tregut dhe hartimin e moduleve me zgjedhje’

Një çështje me rëndësi në punën e projektit ‘Aftësi për Punë’ S4J është mbështetja e ofruesve të AFP-së për pasurimin e ofertës së tyre. Kjo nënkupton krijimin e moduleve me zgjedhje apo kurseve afatshkurtra, në përputhje me zhvillimet e industrisë dhe kërkesat e tregut për punonjës të specializuar. Për të ndihmuar ofruesit partnerë në këtë … Continue reading 22-23 dhe 28-30 Qershor: Trajnim për ‘Identifikimin e nevojave të tregut dhe hartimin e moduleve me zgjedhje’

18-20 Qershor 2018: Trajnimi ‘Siguria dhe shëndeti në punë’

Tek ‘Aftësi për Punë’, ne punojmë për të siguruar praktika mësimore dhe profesionale cilësore, në përputhje me standardet ndërkombëtare të industrisë. Për këtë arsye, duam të sigurohemi që nxënësit e institucioneve ofruese të AFP partnere të projektit, t’i njohin dhe t’i respektojnë rregullat e sigurisë së jetës dhe shëndetit në vendin e punës. Në këtë … Continue reading 18-20 Qershor 2018: Trajnimi ‘Siguria dhe shëndeti në punë’

Projekti ‘Aftësi për Punë’ (S4J) është zgjedhur për t’u prezantuar në Kongresin e 3të Ndërkombëtar për AFP-në

Kongresi Ndërkombëtar për Arsimin dhe Formimin Profesional ofron një platformë për lojtarët në bashkëpunim ndërkombëtar në AFP për t’u angazhuar në dialog të hapur dhe për të ndarë praktikat e mira. Kongresi është ngjarja më e rëndësishme e dedikuar për AFP-në në Zvicër dhe më gjerë. Ai siguron mundësi për krijimin e rrjeteve globale dhe … Continue reading Projekti ‘Aftësi për Punë’ (S4J) është zgjedhur për t’u prezantuar në Kongresin e 3të Ndërkombëtar për AFP-në

3–7 qershor 2018: Vizitë studimore në Zvicër

Ne, në projektin ‘Aftësi për Punë’ (S4J) e kuptojmë rolin e rëndësishëm të një sistemi cilësor të AFP-së në ndërtimin e një ekonomie të fortë. Modeli që Zvicra ka zhvilluar është një shembull i shkëlqyer për këtë. Për t’u njohur më mirë me aspektet pozitive dhe sfidat e këtij modeli, ‘Aftësi për Punë’ (S4J) organizon … Continue reading 3–7 qershor 2018: Vizitë studimore në Zvicër

Shkollat profesionale drejt menaxhimit më efektiv të burimeve financiare

Çdo vit, institucionet ofruese të AFP caktojnë një fond të veçantë të buxhetit të tyre për të mbuluar shpenzime të nevojshme për zhvillimin e aktivitetit të tyre. Në këtë drejtim, ‘Aftësi për Punë’ S4J po ndihmon institucionet partnere ofruese të AFP të parashikojnë në mënyrë më efektive buxhetet që do të nevojiten për të mbuluar … Continue reading Shkollat profesionale drejt menaxhimit më efektiv të burimeve financiare

297 kompani private ofrojnë praktika profesionale afatgjata për 716 nxënës

Tek ‘Aftësi për Punë’ S4J, ne besojmë se krijimi i lidhjeve të ngushta midis shkollave profesionale dhe bizneseve është çelësi për një sistem të fortë arsimi dhe formimi profesional, si dhe hapi i parë drejt një ekonomie të qendrueshme. Për këtë arsye, ndihemi shumë entuziastë sa herë kompani të reja angazhohen në marrëdhënie të ndërsjellta … Continue reading 297 kompani private ofrojnë praktika profesionale afatgjata për 716 nxënës

‘Panairi i Njohurive 2018’, shkëmbim i sukesshëm mbi ‘Mënyrat e Reja’

Një nga shtyllat kryesore mbi të projektit ‘Aftësi për Punë’ S4J lidhet me ‘Mënyrat e Reja të të nxënit gjithëpërfshirës’. Ky term përfshin tërësinë e metodave dhe teknikave të mësimdhënies të cilat synojnë ta bëjnë mësimin më praktik, më të kuptueshëm dhe zbavitës për të gjithë, si dhe shftytëzojnë avantazhet e përdorimit të teknologjisë për … Continue reading ‘Panairi i Njohurive 2018’, shkëmbim i sukesshëm mbi ‘Mënyrat e Reja’

‘Ditët e Hapura’ në shkollat profesionale, vazhdojnë nismat e promovimit

‘Ditët e Hapura’ shënojnë një moment të rëndësishëm në fushatën e promovimit të shkollave profesionale. Gjatë këtij aktiviteti, nxënës të klasave të 9-ta, prindër, përfaqësues të bizneseve partnere të shkollës apo potenciale për t’u bërë partnerë, përfaqësues nga agjencitë lokale shtetërore, mësues të shkollave 9-vjeçare, etj., vizitojnë shkollën profesionale për t’u njohur nga afër me … Continue reading ‘Ditët e Hapura’ në shkollat profesionale, vazhdojnë nismat e promovimit

58 mësues dhe instruktorë certifikohen për ‘Bazat e Didaktikës’

58 mësues dhe instruktorë nga ofruesit e arsimit dhe formimit profesional në Berat dhe Fier përfunduan me sukses trajnimin 24 ditor për “Bazat e didaktikës në AFP”. Mësuesit dhe instruktorët u certifikuan gjatë një ceremonie të shkurtër të mbajtur gjatë sesionit të hapjes së “Panairit të Njohurive 2018” (Mësoni më shumë). Më herët, ‘Aftësi për … Continue reading 58 mësues dhe instruktorë certifikohen për ‘Bazat e Didaktikës’

Drejt Praktikave Profesionale Cilësore dhe Efektive

‘Aftësi për Punë’ (S4J), i angazhuar për të përmbushur kriteret udhëzuese nga Bashkimi Europian. Çështja e praktikave profesionale cilësore është duke u bërë tema e ditës në shumicën e vendeve europiane. Rekomandimi i Këshillit Europian, datë 15 mars 2018 për Kornizën Europiane për Praktika Profesionale Cilësore dhe Efektive (2018 / C 153/01) është botuar në … Continue reading Drejt Praktikave Profesionale Cilësore dhe Efektive