Buletini 1

Category Archives: Buletini 1

25-26 Maj – Panairi i Njohurive: Praktikat më të mira tek të Nxënit e Kombinuar

Në maj të vitit 2016, projekti “Aftësi për Punë” S4J nisi një rrugëtim drejt modernizimit të zhvillimit të aftësive në Shqipëri nëpërmjet të nxënit të kombinuar për të rritur punësueshmërinë e nxënësve në epokën e digjitalizimit dhe në një botë pune që ndryshon me hapa të shpejtë. Në partneritet me ekspertizën zvicerane dhe shqiptare dhe … Continue reading 25-26 Maj – Panairi i Njohurive: Praktikat më të mira tek të Nxënit e Kombinuar

11 Maj – Vizitë në terren në shkollën ‘Kolin Gjoka’ në Lezhë.

Skuadra e “Aftësi për Punë” S4J ka kënaqësinë t’ju ftojë në një vizitë në shkollën profesionale “Kolin Gjoka” në Lezhë, ditën e premte, datë 11 maj 2018. Duke nisur nga viti 2016, projekti “Aftësi për Punë” S4J mbështet shtatë institucione ofruese të arsimit dhe formimit profesional në Shkodër, Lezhë, Tiranë, Berat dhe Vlorë, për përmirësimin … Continue reading 11 Maj – Vizitë në terren në shkollën ‘Kolin Gjoka’ në Lezhë.

41 mësues të tjerë trajnohen për të bërë mësimin më tërheqës, sipas ‘Mënyrave të Reja’

41 mësues të tjerë trajnohen për Mënyrat e Reja të të Nxënit dhe Zhvillimin e Materialeve Digjitale Mësimore. Një nga sfidat më të mëdha me të cilat përballen mësuesit sot në klasë lidhet me punën që duhet të bëjnë për mbajtur gjallë gjallë vëmendjen dhe entuziazmin e nxënësve gjatë orës së mësimit. Për të adresuar … Continue reading 41 mësues të tjerë trajnohen për të bërë mësimin më tërheqës, sipas ‘Mënyrave të Reja’

Së shpejti, praktika profesionale afatgjata për nxënësit e shkollës “Gjergj Canco”!

Duke nisur nga viti i ardhshëm akademik 2018-2019, nxënësit e shkollës “Gjergj Canco” do të angazhohen në praktika profesionale afatgjata.  Shkolla iu bashkua projektit ‘Aftësi për Punë’ S4J në tetor 2017 dhe është shkolla më e re që do të nisë zbatimin e modelit të praktikave profesionale. Puna paraprake ka nisur në prill. ‘Aftësi për … Continue reading Së shpejti, praktika profesionale afatgjata për nxënësit e shkollës “Gjergj Canco”!

Platforma e Ndërmjetësimit Gati.al fiton Çmimin ‘Mobiliteti i Vitit në TIK’!

‘Aftësi për Punë’ S4J mbështet krijimin e mekanizmave që lehtësojnë tranzicionin nga mjedisi i shkollës në mjedisin e punës. Në vitin 2017, projekti u bashkua me Albanian Business Partner (ABP) për të krijuar Gati.al, një platformë online për “punë sipas kërkesës”. Ajo synon të rrisë shanset për profesionistët e rinj për të ofruar shërbimet e … Continue reading Platforma e Ndërmjetësimit Gati.al fiton Çmimin ‘Mobiliteti i Vitit në TIK’!

Kurse afatshkurtra janë duke u pilotuar, në partneritet me kompanitë lider në industri

Kurse afatshkurtra janë duke u pilotuar, në partneritet me kompanitë lider në industri Shkollat profesionale dhe qendrat e formimit të mbështetura nga ‘Aftësi për Punë’ S4J kanë filluar pilotimin e kurseve afatshkurtra, në partneritet me drejtuesit e industrisë dhe kompanitë e sektorit privat. Për të siguruar vazhdimësinë dhe qëndrueshmërinë në kryerjen e këtyre kurseve, në … Continue reading Kurse afatshkurtra janë duke u pilotuar, në partneritet me kompanitë lider në industri

Panairi i Aftësive 2018: Inovacioni si fjalë kyçe për arsimin dhe formimin profesional në Shqipëri

Për të tretin vit rradhazi, projekti Aftësi për Punë S4J,  ka mbështetur Ministrinë e linjës për organizimin e Panairit të Aftësive 2018, një aktivitet i dedikuar për zhvillimin e arsimit dhe formimit profesional. Tema kryesore e aktivitetit për vitin 2018 ishte Inovacioni. Qëllimi i eventit ishte tërheqja e vëmendjes së të rinjve drejt aspektit praktik dhe … Continue reading Panairi i Aftësive 2018: Inovacioni si fjalë kyçe për arsimin dhe formimin profesional në Shqipëri

Shkollat profesionale nisin promovimin tek nxënësit e klasave të nënta dhe prindërit

Ende ekzistojnë paragjykime të forta tek nxënësit dhe anëtarët e familjeve të tyre përsa i përket arsimit profesional në Shqipëri. Si rezultat, vetëm një numër i vogël nxënësish të klasës së 9të zgjedhin të shkojnë në shkollat profesionale dhe përqindja e nxënëseve femra në këto shkolla është shumë e ulët. Shumica e këtyre paragjykimeve vijnë … Continue reading Shkollat profesionale nisin promovimin tek nxënësit e klasave të nënta dhe prindërit

Programimi në shkollat profesionale. 98 nxënës të TIK-ut fillojnë programin e Praktikës Profesionale në Distancë.

Kompanitë e TIK në Shqipëri po hasin vështirësi në gjetjen e punëtorëve të kualifikuar, veçanërisht në fushën e programimit, një treg që vitet e fundit është duke u zgjeruar me shpejtësi. Kjo është një shenjë e qartë për shkollat që të fillojnë të mendojnë se si t’i pajisin nxënësit e tyre me aftësitë e duhura … Continue reading Programimi në shkollat profesionale. 98 nxënës të TIK-ut fillojnë programin e Praktikës Profesionale në Distancë.

Bashkëpunim i ri midis shkollave shqiptare dhe zvicerane: 2 marrëveshje të tjera binjakëzimi të nënshkruara në muajin prill 2018.

Shkolla “Kolin Gjoka” në Lezhë dhe shkolla “Gjergj Canco” në Tiranë kanë tani një partner zviceran: shkollën BBZ-CFP Biel / Bienne në Zvicër! Bashkëpunimi midis shkollave nuk do të përqendrohet vetëm tek shkëmbimi i mësuesve dhe praktikave më të mira, por edhe tek shkëmbimi i nxënësve. Marrëveshjet e Mirëkuptimit ndërmjet shkollave u nënshkruan më 18 … Continue reading Bashkëpunim i ri midis shkollave shqiptare dhe zvicerane: 2 marrëveshje të tjera binjakëzimi të nënshkruara në muajin prill 2018.