Buletini 3

Category Archives: Buletini 3

Aftësimi i mësuesve dhe instruktorëve për një ofertë të përmirësuar të AFP-së

Sigurimi i lëvrimit të programeve cilësore të AFP-së, në përputhje me standardet dhe nevojat e industrisë qëndron në thelb të punës së projektit ‘Aftësi për Punë’ S4J. Prandaj, projekti po bën përpjekje të mëdha për të siguruar ngritjen e kapaciteteve për mësuesit dhe instruktorët e institucioneve të AFP-së që ajo mbështet. Gjatë muajit qershor, nga … Continue reading Aftësimi i mësuesve dhe instruktorëve për një ofertë të përmirësuar të AFP-së

Nxënësit e shkollës ‘Kristo Isak’ marrin pjesë në shkollën verore për Trashëgiminë Kulturore

Në fund të vitit akademik, shkollat profesionale të mbështetura nga ‘Aftësi për Punë’ S4J, filluan përgatitjen për një verë të pasur me aktivitete për nxënësit e tyre dhe komunitetet vendore. Qëllimi i kësaj nisme është ofrimi i një alternative për të rinjtë gjatë pushimeve verore, ndërkohë që zhvillojnë aftësitë e tyre, rrisin kureshtjen, kreativitetin dhe … Continue reading Nxënësit e shkollës ‘Kristo Isak’ marrin pjesë në shkollën verore për Trashëgiminë Kulturore

Aftësimi i Rrjetit të Koordinatorëve për Çështjet Gjinore – motori që mundëson emancipimin e shkollës

Një shkollë profesionale cilësore nuk është vetëm një vend ku mësohet një profesion, por edhe një vend ku krijohen qytetarë mendjehapur që i kundërshtojnë haptas dhe nuk i mbështesin stereotipet gjinore. Disa zhvillime sociale janë më të lehta për t’u arritur sesa disa të tjera dhe pabarazia gjinore është një realitet që nuk do të … Continue reading Aftësimi i Rrjetit të Koordinatorëve për Çështjet Gjinore – motori që mundëson emancipimin e shkollës

Para-regjistrime në muajin qershor: rritje e interesit për shkollat e AFP

Që nga muaji mars 2018, shkollat profesionale u angazhuan në një fushatë intensive promovuese, e cila përfshinte një sërë aktivitetesh informuese dhe promovuese: nga takimet me nxënësit në klasën e 9-të dhe prindërit e tyre e deri tek ‘Ditët e Hapura’ të shkollave‘. Qëllimi kryesor i fushatës ishte informimi i komuniteteve për ofertën e tyre … Continue reading Para-regjistrime në muajin qershor: rritje e interesit për shkollat e AFP

Ruani javën: 5-9 nëntor 2018, Java e ‘Aftësi për Punë’ S4J për Praktikat Profesionale Afatgjata

Nga data 5 deri më 9 nëntor 2018, ‘Aftësi për Punë’ S4J dhe partnerët e saj do të organizojnë edicionin e dytë të ‘Javës së ‘Aftësi për Punë’ S4J për Praktikat Profesionale Afatgjata’. Gjatë kësaj jave do të organizohen aktivitete të shumta në 5 rajone të Shqipërisë: Shkodër, Lezhë, Tiranë, Berat dhe Vlorë. ‘Java e … Continue reading Ruani javën: 5-9 nëntor 2018, Java e ‘Aftësi për Punë’ S4J për Praktikat Profesionale Afatgjata

Shkolla ‘Gjergj Canco’ nënshkruan Memorandume të reja Mirëkuptimi me disa kompani në rajonin e Tiranës

Gjatë dy viteve të fundit, kemi qenë dëshmitarë të një ndryshimi të mahnitshëm në mentalitetin dhe në mënyrën se si bizneset i qasen shkollave profesionale. Gjithnjë e më shumë kompani janë ndërgjegjësuar në lidhje me rëndësinë e ekzistencës së një sistemi të AFP, i cili prodhon punëtorë të kualifikuar. Prandaj, ata janë edhe më të … Continue reading Shkolla ‘Gjergj Canco’ nënshkruan Memorandume të reja Mirëkuptimi me disa kompani në rajonin e Tiranës

Të ndihmojmë nxënësit që rrezikojnë të braktisin shkollat profesionale

Pothuajse 15% e nxënësve në shkollat profesionale në Shqipëri e braktisin atë. Për shkak të largimit kaq të hershëm të tyre nga sistemi arsimor, një pjesë e madhe e këtyre të rinjve do ta kenë të vështirë që të hyjnë dhe të qëndrojnë në tregun e punës. Edhe nëse, më në fund, do të arrijnë … Continue reading Të ndihmojmë nxënësit që rrezikojnë të braktisin shkollat profesionale

Ekspertë gjermanë dhe shqiptarë diskutojnë për të ardhmen e Elektromobilitetit në Shqipëri

‘Aftësi për Punë’ S4J po mbështet institucionet partnere të ofruesve të AFP-së për të zhvilluar së bashku me liderët e industrisë një ofertë që është në përputhje me zhvillimet e industrisë dhe kërkesën e tregut të punës për profesionistët e specializuar. Një nga fushat e identifikuara nga projekti për të ndërhyrë është lëvizshmëria dhe automjetet … Continue reading Ekspertë gjermanë dhe shqiptarë diskutojnë për të ardhmen e Elektromobilitetit në Shqipëri

Inaugurimi i Gati.al, platforma që i shërben ‘ekonomisë sipas kërkesës’

‘Aftësi për Punë’ S4J mbështet dhe promovon ato nisma që mundësojnë kalimin e lehtë dhe pa probleme të nxënësve dhe kursantëve nga shkolla ose trajnimi në botën e punës. Gati.al, platforma për profesionistët e lirë, është një ndër këto. Gati.al i shërben botën së punës që po ndryshon me ritme të shpejta. Ajo inkurajon futjen … Continue reading Inaugurimi i Gati.al, platforma që i shërben ‘ekonomisë sipas kërkesës’

Ruani datën: Vizita në terren për të takuar ofruesit e AFP (shtator deri dhjetor 2018)

Për 6 dekada me rradhë, Swisscontact i është përkushtuar punës për të promovuar zhvillimin e aftësive dhe për të forcuar sistemet e arsimit profesional në mbi 35 vende ku vepron. Gjatë dy viteve të fundit, projekti ‘Aftësi për Punë’ S4J e ka ndihmuar Ministrinë shqiptare të linjës, përgjegjëse për AFP-në për të mbështetur transformimin e … Continue reading Ruani datën: Vizita në terren për të takuar ofruesit e AFP (shtator deri dhjetor 2018)