Buletini 4

Category Archives: Buletini 4

Shkolla ‘Tregtare’ bashkëpunon me Bashkinë e Vlorës për të promovuar turizmin

Në prag të vitit të ri akademik, shkolla ‘Tregtare’ në Vlorë, në bashkëpunim me bashkinë e Vlorës, ka zgjedhur një mënyrë të mrekullueshme për të promovuar drejtimin e Hoteleri-Turizmit: një aktivitet në qiell të hapur me pjesëmarrjen e artistëve më të mirë shqiptarë! Veprimtaria e organizuar më 5 shtator në sheshin Lungomare mblodhi mijëra qytetarë … Continue reading Shkolla ‘Tregtare’ bashkëpunon me Bashkinë e Vlorës për të promovuar turizmin

Vini re Feminizimin e Arsimit Profesional në Shqipëri! Fushata “Takojmë Çdo Vajzë”

Megjithëse herë pas here është vërtetuar që arsimi profesional cilësor mund t’i pajisë djemtë dhe vajzat me një sërë aftësish të nevojshme teknike, praktike dhe personale për të lulëzuar në botën e punës, perspektiva e zanateve profesionale nuk konsiderohet ende si një perspektivë tërheqëse nga shoqëria shqiptare. Shpesh publiku nuk arrin të vërejë lidhjen midis … Continue reading Vini re Feminizimin e Arsimit Profesional në Shqipëri! Fushata “Takojmë Çdo Vajzë”

Viti i ri akademik sjell investime të reja tek ofruesit e AFP, partnerë të S4J

Projekti ‘Aftësi për Punë’ S4J është i gatshëm të sigurojë të gjitha pajisjet dhe infrastrukturën e nevojshme në mënyrë që ofruesit e AFP, partnerë të projektit, të mund të ofrojnë një cilësi më të lartë të të nxënit. Hapësirat mësimore të sigurta, të rehatshme, të pajisura siç duhet janë thelbësore për të siguruar realizimin e … Continue reading Viti i ri akademik sjell investime të reja tek ofruesit e AFP, partnerë të S4J

Stafi drejtues i shkollave partnere të S4J merr pjesë në shkollën verore për ‘Udhëheqjen e Institucioneve Arsimore’

Drejtorët e shkollave janë përgjegjës për formimin e vizionit të suksesit akademik për të gjithë nxënësit, për krijimin e një klimë mikpritëse për arsimin, për kultivimin e aftësive udhëheqëse tek personat e tjerë të personelit, për përmirësimin e dhënies së instruksioneve, për menaxhimin e njerëzve, të dhënave dhe proceseve. Ky është një rol vendimtar për … Continue reading Stafi drejtues i shkollave partnere të S4J merr pjesë në shkollën verore për ‘Udhëheqjen e Institucioneve Arsimore’

Së shpejti, një kurrikulë TIK e harmonizuar me kërkesat e sektorit për shkollat shqiptare të AFP-së

Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit (TIK) është një nga sektorët me potencial rritjeje ku projekti e ka fokusuar punën e tij që nga fillimi. Numri i personave të punësuar në sektorin e TIK-ut në Shqipëri është rritur me 15% nga viti 2012 në vitin 2016*. Duke qenë se është sektor që rritet e zhvillohet me … Continue reading Së shpejti, një kurrikulë TIK e harmonizuar me kërkesat e sektorit për shkollat shqiptare të AFP-së

Përfundojnë me sukses kurset e ‘Trajnimit të Trajnerëve’ për Webmaster dhe Graphic Designer në Vlorë dhe Lezhë

Ne, në projektin ‘Aftësi për Punë’ S4J, e pranojmë se të nxënit nuk ndodh vetëm gjatë fëmijërisë apo në klasë. Ne e shohim të nxënit si diçka që ndodh në mënyrë të vazhdueshme nga ndërveprimet tona të përditshme me të tjerët dhe me botën rreth nesh. Për të kontribuar në këtë drejtim, kemi filluar që … Continue reading Përfundojnë me sukses kurset e ‘Trajnimit të Trajnerëve’ për Webmaster dhe Graphic Designer në Vlorë dhe Lezhë

Shkollat dhe kompanitë përgatiten për të pritur brezin e ri të praktikantëve

Shkollat partnere të S4J dhe kompanitë e tyre partnere janë duke u përgatitur për grupin e ri të nxënësve dhe praktikantëve që fillojnë vitin akademik më 17 shtator 2018. Gjatë verës, disa biznese në rrjetin shkollor organizuan “Ditët e Hapura”, në mënyrë që nxënësit e rinj të mund të njiheshin me praktikën profesionale të ofruar … Continue reading Shkollat dhe kompanitë përgatiten për të pritur brezin e ri të praktikantëve

Njihuni me shkollat profesionale partnere të projektit tonë!

Në mars të vitit 2018, shkollat profesionale të mbështetura nga S4J filluan të planifikojnë mënyrën e promovimit të ofertës së tyre për të tërhequr nxënës të rinj për vitin e ardhshëm akademik. Me ndihmën e ekspertëve të S4J, secila nga shkollat përgatiti fushata promovuese dhe organizoi aktivitete intensive – Fushata ‘Takojmë Çdo Vajzë’, ‘Ditët e … Continue reading Njihuni me shkollat profesionale partnere të projektit tonë!

Studimi gjurmues: më shumë të diplomuar nga AFP në tregun e punës

Studimi gjurmues është thelbësor për vlerësimin e punës së shkollave gjatë përgatitjes së profesionistëve të ardhshëm për tregun e punës. Megjithatë, shumica e institucioneve profesionale në Shqipëri nuk kanë në dispozicion një sistem për të monitoruar informacionin në lidhje me nxënësit që mbarojnë shkollën. Pa këtë sistem, institucionet e AFP-së nuk mund të marrin të … Continue reading Studimi gjurmues: më shumë të diplomuar nga AFP në tregun e punës