Buletini 8

Category Archives: Buletini 8

Praktika profesionale pranë ofruesve të AFP-së për studentë dhe të diplomuar nga universitetet

Ka disa mënyra sesi institucionet mund të bashkëpunojnë me organizmat partnere. Ofrimi i praktikave profesionale është një nga këto forma. Ofrimi i programeve të praktikave e ndihmon institucionin të zgjerojë fushat e veprimtarisë dhe partneriteteve, duke krijuar programe të reja bashkëpunimi dhe mundësi përfitimi të ndërsjellë që rrisin potencialin e tij. Praktikat janë të dobishme … Continue reading Praktika profesionale pranë ofruesve të AFP-së për studentë dhe të diplomuar nga universitetet

Shkollat profesionale mirëpresin brezin e ri

Që nga viti akademik 2018-2019, ofruesit e AFP-së partnerë të S4J e kanë bërë përparësi të tyre mirëpritjen e nxënësve të klasës së 10-të në mënyrat më të mira. Për të ofruar mbështetje për këtë, “Aftësi për Punë” ka përgatitur dhe vënë në dispozicion të ofruesve një manual për orientimin e të porsaardhurve gjatë javës … Continue reading Shkollat profesionale mirëpresin brezin e ri

Një vit i ri akademik nisi. Në fokus: Cilësia dhe Diversifikimi i Ofertës

Një vit i ri akademik sapo ka nisur, duke sjellë sfida dhe mundësi emocionuese për nxënësit dhe mësuesit e AFP-së. Ndërsa ky është një fillim i ri për shumë nxënës, ai gjithashtu përfaqëson një moment të rëndësishëm për administrimin dhe performancën e institucioneve.   Sektori i AFP-së është një hallkë e rëndësishme e zhvillimit ekonomik … Continue reading Një vit i ri akademik nisi. Në fokus: Cilësia dhe Diversifikimi i Ofertës

Zhvillimi i Kapitalit Njerëzor në Shqipëri: Roli i Arsimit dhe Formimit Profesional

Shqipëria po zbaton reforma të ndryshme arsimore që synojnë përmirësimin e kapitalit njerëzor të vendit. Në këtë proces, Swisscontact është angazhuar në drejtim të fuqizimit të rolit të arsimit dhe formimit profesional. Kapitali njerëzor është një faktor kryesor për rritjen ekonomike, zhvillimin e qëndrueshëm dhe shkallën e konkurrencës së një vendi. Vetëm një numër i … Continue reading Zhvillimi i Kapitalit Njerëzor në Shqipëri: Roli i Arsimit dhe Formimit Profesional

Një verë plot aktivitete për ofruesit e AFP-së partnerë të S4J

Stina e verës asnjëherë nuk është monotone për ofruesit e AFP-së partnerë të S4J. Le të flasim për disa nga aktivitetet kryesore të këtij sezoni. Nismat e promovimit të shkollës vazhduan gjatë gjithë verës në të gjithë ofruesit partnerë. Shkolla profesionale “Hamdi Bushati” në Shkodër dhe “Kristo Isak” në Berat organizuan kampe verore një javore. … Continue reading Një verë plot aktivitete për ofruesit e AFP-së partnerë të S4J

Nis raundi i tryezave vendore të dialogut për zhvillimin e aftësive

Që nga gushti 2019, projekti “Aftësi për Punë” ka mbështetur ofruesit kryesore të AFP-së, publikë dhe jo publikë dhe ofruesit e arsimit universitar në nivel qarku për të krijuar një platformë dialogu të strukturuar për zhvillimin e aftësive, në bashkëpunim me kompanitë e punëdhënësit në rajon. Krijimi i platformave rajonale të dialogut u identifikua si … Continue reading Nis raundi i tryezave vendore të dialogut për zhvillimin e aftësive

Gjurmimi i të diplomuarve

Përpara fundit të majit të çdo viti akademik, mësuesit, instruktorët dhe stafi administrativ i ofruesve partnerë të S4J përfshihen në një proces shumë të rëndësishëm: gjurmimin e të diplomuarve. Procesi realizohet duke zbatuar metodologjinë e Gjurmimit, të pilotuar për herë të parë me mbështetjen e projektit në 2017 (klikoni këtu për manualin e Gjurmimit, vetëm … Continue reading Gjurmimi i të diplomuarve

Fuqizimi i institucioneve të AFP-së përmes planifikimit strategjik

Gjatë periudhës maj-qershor 2019, “Aftësi për Punë” (S4J) mbështeti hartimin e Dokumenteve të Strategjisë dhe Planeve të Veprimit për ofruesit e AFP-së, partnerë të projektit. Ky proces u nxit kryesisht nga vëzhgimet gjatë nismave të përbashkëta të zbatuara në fazën e I-rë të projektit, reagimet e ofruesve partnerëve dhe më e rëndësishmja, gjetjet nga procesi … Continue reading Fuqizimi i institucioneve të AFP-së përmes planifikimit strategjik

Si funksionon modeli i praktikës profesionale të “Aftësi për Punë”?

Ky artikull u shfaq për herë të parë në Raportin Vjetor të Swisscontact për vitin 2018 (lidhja në fund të faqes).   Që prej vitit 2017, projekti “Aftësi për Punë” ka mbështetur gjashtë shkolla profesionale dhe bizneset partnere të tyre për të pilotuar një model shqiptar të praktikave profesionale afatgjata. Praktikat profesionale afatgjata janë një … Continue reading Si funksionon modeli i praktikës profesionale të “Aftësi për Punë”?

Më shumë nisma për zhvillimin e vazhdueshëm profesional të mësuesve dhe instruktorëve të AFP-së

Zhvillimi i vazhdueshëm profesional (ZHVP) është i rëndësishëm sepse garanton që individët të vazhdojnë të jenë kompetent në profesionin e tyre. Është një proces i pandërprerë që vazhdon gjatë gjithë karrierës së një profesionisti dhe sjell përfitime për individin, profesionin e tij dhe publikun. Ekipi i “Aftësi për Punë” e kupton rëndësinë e ekspozimit të … Continue reading Më shumë nisma për zhvillimin e vazhdueshëm profesional të mësuesve dhe instruktorëve të AFP-së