Evente

Category Archives: Evente

Panairi i Njohurive 2018 – Le të flasim për novacionin në mësimdhënie dhe nxënie!

Strategjia e projektit ‘Aftësi për Punë’ (S4J) për rritjen e cilësisë së arsimit dhe formimit profesional bazohet në përdorimin e Mënyrave të Reja të të Nxënit përmes Mësimit të Kombinuar. Kombinimi i metodave të ndryshme të të nxënit, si për shembull mësimi përmes platformave online, lejon individualizimin e përvojave për zhvillimin e aftësive të përqendruara … Continue reading Panairi i Njohurive 2018 – Le të flasim për novacionin në mësimdhënie dhe nxënie!

Sjellim më pranë shkollat profesionale shqiptare dhe zvicerane! 

Entuziastë për të zbuluar çfarë kemi të përbashkët dhe çfarë kemi të veçantë! Tashmë, Shkolla Profesionale “Kolin Gjoka” dhe Shkolla Teknike Elektrike “Gjergji Canco”  janë binjakëzuar me shkollën zvicerane BBZ Biel. Binjakëzimi nënkupton bashkëpunimin e ndërsjelltë në disa forma, si: vizitat dhe shkëmbimi i mësuesve, kurrikulave, materialeve mësimore dhe praktikave më të mira për menaxhimin e shkollave. … Continue reading Sjellim më pranë shkollat profesionale shqiptare dhe zvicerane! 

*E përditësuar – Ftesë për Ofertë – Blerje pajisjesh elektronike, raundi 3

Projekti “Aftësi për Punë” është në kërkim të kompanive apo individëve të cilët mund të ofrojnë pajisje elektronike sipas specifikave të përcaktuara. Nëse jeni të interesuar të bashkëpunoni me ne, klikoni këtu për të parë njoftimin e plotë.   Pyetje nga palët e interesuara në lidhje me  publikimin “Ftesë për Oferte – Blerje Pajisjesh elektronike … Continue reading *E përditësuar – Ftesë për Ofertë – Blerje pajisjesh elektronike, raundi 3

Konferencë: Sponsorizimi për Arsimin & Formimin Profesional

Konferencë: Sponsorizimi për Arsimin & Formimin Profesional S4J, me mbështetjen e UNDP, do të organizojë një konferencë mbi “Sponsorizimin në AFP”, më 24 nëntor 2017, në Vlorë. Qëllimi i kësaj konference është të mblidhen pjesëmarrës të nivelit të lartë nga kompanitë private, sistemi arsimor dhe institucionet përkatëse përgjegjëse për hartimin e politikave dhe marrjen e … Continue reading Konferencë: Sponsorizimi për Arsimin & Formimin Profesional

Prezantimi zyrtar i Aleances Shqiptare per Praktikat Profesionale

Prezantimi zyrtar i Aleances Shqiptare per Praktikat Profesionale Frymezuar nga misioni sublim i Aleances Europiane per Praktikat Profesionale, Swisscontact ne bashkepunim me Dhomen Zvicerane –Shqiptare te Tregtisë (SWISSA), autoritetet kombetare pergjegjese per Zhvillimin e Aftesive Profesionale, partnere dhe pale te tjera te interesuara, do te prezantoje Aleancen Shqiptare per Praktikat Profesionale. Kjo iniciative synon te … Continue reading Prezantimi zyrtar i Aleances Shqiptare per Praktikat Profesionale

Konferencë: Zhvillimi i Aftësive Profesionale në sektorin e turizmit për rajonin Shkodër – Lezhë

Workshop: Zhvillimi i Aftësive Profesionale në sektorin e turizmit për rajonin Shkodër – Lezhë Aktiviteti ka si qellim te shfaqe zhvillimin e aftesive profesionale ne sektorin e Hoteleri-Turizmit ne rajonin e Shkodres (Shqiperia Veriore). Aktiviteti do te bashkoje shkollat profesionale, kompanitë rajonale, aktorët lokalë, krijuesit e politikave dhe organizatat donatore për të rritur dialogun kombëtar … Continue reading Konferencë: Zhvillimi i Aftësive Profesionale në sektorin e turizmit për rajonin Shkodër – Lezhë

Panaire të Praktikave Profesionale në 4 rajone të Shqipërisë

Panaire të Praktikave Profesionale në 4 rajone të Shqipërisë Qellimi i Panaireve te Praktikave Profesionale eshte te sjellin ne ambjentet e shkolles bizneset nga sektoret e ndryshme te rajonit qe lidhen me drejtimet e shkollet, ne menyre qe studentet te njihen me mundesite e praktikave profesionale dhe bizneset te njihen me aplikantet perspektive qe mund … Continue reading Panaire të Praktikave Profesionale në 4 rajone të Shqipërisë

Hapja e “Javës për Praktikat Profesionale”

Hapja e “Javës për Praktikat Profesionale” nga projekti “Aftësi për Punë” Lancimi i “Javës për Praktikat Profesionale” konsiston ne prezantimin e modelit te praktikave profesionale afatgjata ne Shqiperi, e implementuar nga Swisscontact, nepermjet projektit “Aftesi per Pune”; ne nje linje me “Javen Europiane te Aftesive Profesionale”, 20-24 Nentor, nepermjet nje seri aktivitetesh si konferenca, panaire, workshope … Continue reading Hapja e “Javës për Praktikat Profesionale”