front

Category Archives: front

Second Study on Distance Learning Progress in VET, April-May 2020

Following the first survey (March 2020) on distance learning progress during the isolation period, S4J presents a second study covering April-May. Based on the findings of the first study, observations and administrative data from various sources, S4J has dynamically adapted its intervention to address immediate needs of teachers and students in partner VET providers. Although … Continue reading Second Study on Distance Learning Progress in VET, April-May 2020

Smart Home Systems, an Innovative Elective Module at ‘Gjergj Canco’ School

S4J works closely with companies with a potential of making the VET offer as attractive as possible to students. In 2019 we collaborated with Smart Home Europe to develop and implement an elective module on Smart Home system installment at the ‘Gjergj Canco’ school in Tirana. These systems allow controlling home appliances remotely through a … Continue reading Smart Home Systems, an Innovative Elective Module at ‘Gjergj Canco’ School

Smart Home, modul i ri me zgjedhje tek shkolla “Gjergj Canco”

S4J punon ngushtë me kompani që mund ta bëjnë ofertën e AFP-së sa më tërheqëse për nxënësit. Në vitin 2019 bashkëpunuam me kompaninë “Smart Home Europe” për të zhvilluar dhe zbatuar një modul me zgjedhje mbi instalimin e sistemeve “Smart Home” në shkollën teknike “Gjergj Canco” në Tiranë. Këto sisteme lejojnë që të kontrollosh pajisjet … Continue reading Smart Home, modul i ri me zgjedhje tek shkolla “Gjergj Canco”

Teknologjia Ushqimore: Si nisi drejtimi i ri tek shkolla “Kolin Gjoka”

Faza 1: Nevojat e biznesit E gjitha nisi nga dy miq dhe mbështetës të shkollës: Altin Prenga dhe Alfred Marku. Shkolla profesionale “Kolin Gjoka” në Lezhë ka partneritet me biznesin e agroturizmit “Mrizi i Zanave” të drejtuar nga Shef Altini dhe “Rapsodia Hotel & Restorant” të drejtuar nga Shef Alfredi. Si Altini i Mrizit ashtu … Continue reading Teknologjia Ushqimore: Si nisi drejtimi i ri tek shkolla “Kolin Gjoka”

Raporti mbi funksionimin e mësimit në distancë, prill-maj 2020

Pas sondazhit të parë (mars 2020) mbi ecurinë e mësimit në distancë, S4J vjen me një studim të dytë që mbulon periudhën prill-maj. Bazuar në gjetjet e studimit të parë, vëzhgimeve dhe të dhënave administrative nga burime të ndryshme, S4J ka përshtatur në mënyrë dinamike ndërhyrjen për të adresuar nevojat e menjëhershme të mësuesve dhe nxënësve në … Continue reading Raporti mbi funksionimin e mësimit në distancë, prill-maj 2020

CISCO NetAcad, platforma e preferuar nga nxënësit e TIK

S4J është i regjistruar zyrtarisht si akademi në platformën NetAcad të kompanisë CISCO dhe numëron 620 përdorues, nga të cilët 300 nxënës të certifikuar dhe 267 që janë duke ndjekur kurse momentalisht. Akademia numëron 17 mësues TIK të shkollave partnere të cilët janë të certifikuar për të ofruar këto kurse me standarde industrie.   Për … Continue reading CISCO NetAcad, platforma e preferuar nga nxënësit e TIK

Gati.al: Profesionistë sipas kërkesës

Bota e punës po ndryshon me shpejtësi. Tashmë njerëzit gjithnjë e më shumë po përdorin telefonin smart për të kërkuar profesionistë të të gjitha fushave. Platforma Gati.al bën pikërisht këtë: lidh klientët me profesionistët e tregut. Biznes per Biznes: Ajo është gjithashtu një urë lidhëse mes bizneseve, për shembull në rastin kur një një biznes IT … Continue reading Gati.al: Profesionistë sipas kërkesës

Kërkesat e profesioneve: Një mënyrë për t’i orientuar nxënësit në karrierë

Zgjedhja e karrierës, si një hap shumë i rëndësishëm për të ardhmen e të rinjve, kërkon mbështetjen e prindërve, mësuesve dhe këshilluesve të karrierës. Për të ndihmuar në këtë proces janë hartuar kërkesat dhe përshkrimet e kërkesave për 20 profesione për t’u dhënë të rinjve një pasqyrë të kërkesave nga shkolla në profesionin e dëshiruar. Ato tregojnë kërkesat fizike, personale dhe sociale lidhur me kompetencat që fitohen në shkollë, që çojnë në reflektimin: A mund t’i plotësoj … Continue reading Kërkesat e profesioneve: Një mënyrë për t’i orientuar nxënësit në karrierë

Shef Aldo Mehmeti: Ka vend për optimizëm edhe në këtë situatë

Aldo Mehmeti është Shef Kuzhine pranë Marina Bay Luxury Resort & Spa në Vlorë, si edhe instruktor në biznes i nxënësve të Shkollës Tregtare Vlorë. Në intervistën më poshtë i bëmë disa pyetje për të kuptuar këndvështrimin e tij lidhur me situatën e pandemisë. Shef Aldo, hoteleria e turizmi nuk po kalojnë periudhën më të mirë. Si … Continue reading Shef Aldo Mehmeti: Ka vend për optimizëm edhe në këtë situatë

Sa po funksionon mësimi në distancë: Rezultatet e sondazhit me mësues e nxënës

Mbyllja e shkollave si rezultat i përhapjes së COVID-19 ka dëmtuar në radhë të parë përfituesit kryesorë të sistemit arsimor, nxënësit dhe studentët, por njëkohësisht ka sfiduar edhe drejtuesit e kësaj fushe në Shqipëri. Në këto rrethana ka marrë rol parësor mundësimi i mësimit në distancë si përgjigje për të kapërcyer pengesën e ndjekjes fizike të … Continue reading Sa po funksionon mësimi në distancë: Rezultatet e sondazhit me mësues e nxënës