Mësuesit

Category Archives: Mësuesit

Nga British Council: Përfshirja e Nxënësve në Përmirësimin e Mjedisit Arsimor

Sipas British Council në Shqipëri “Angazhimi i nxënësve gjatë formimit të kurrikulave të arsimit, vlerësimeve dhe politikave të shkollave apo kolegjeve mund të përmirësojë mjedisin arsimor. Por çfarë duhet të jenë të vetëdijshëm ekipet e udhëheqjes, mësuesit dhe stafi kur angazhohen me zërin e nxënësve?”  British Council ka hartuar një listë me këshilla të dobishme … Continue reading Nga British Council: Përfshirja e Nxënësve në Përmirësimin e Mjedisit Arsimor

Modeli i Lezhës: Praktika të Mira të AFP në Shqipëri

Në fund qershori u mbajt në Tiranë Seminari Rajonal i Komitetit të Donatorëve për Arsimin dhe Formimin Profesional (DC dVET).  Aty morën pjesë edhe kolegët tanë Sidita Dibra (menaxhere komponenti për mënyrat e reja të të nxënit dhe AFP) dhe Fation Dragoshi (menaxher projekti), së bashku me përfaqësuesit e agjencive më të mëdha donatore mbështetëse … Continue reading Modeli i Lezhës: Praktika të Mira të AFP në Shqipëri

Hapet Klasa e Parë e Mësimit të Kombinuar në Arsimin Profesional Shqiptar

Tashmë arsimi profesional shqiptar është një hap përpara. Aftësi për Punë bashkë me Shkollën Industriale Pavarësia Vlorë sollën “Klasën e Mësimit të Kombinuar”, e para e këtij lloji në vend. Ky kabinet high-tech ofron mundësinë e mësimit përmes informatikës. Kështu të nxënit bëhet jo vetëm më bashkohor dhe tërheqës, por edhe më efektiv. Risia nuk … Continue reading Hapet Klasa e Parë e Mësimit të Kombinuar në Arsimin Profesional Shqiptar

Ofrohet Orientimi i Karrierës në Arsimin Profesional Shqiptar

Shkolla profesionale nuk është vetëm vendi ku formëzohet qytetaria, mësohen njohuritë dhe fitohen kompetencat për një profesion. Është edhe vendi ku nxënësit përgatiten për të kaluar sa më lehtë nga shkolla në punë. Tashmë në Shqipëri kjo bëhet nëpërmjet Qendrës së Karrierës, duke nisur nga shkollat profesionale partnere të Aftësi për Punë. “Kolin Gjoka” u … Continue reading Ofrohet Orientimi i Karrierës në Arsimin Profesional Shqiptar

Mënyra të reja të nxëni: Projekti zviceran sjell inovacion për mësuesit dhe nxënësit

Një metodologji e re për mësimin e njohurive dhe aftësive praktike u prezantua sot në Tirana Business Park nga projekti me fonde zvicerane "Aftësi për Punë”. Paketa përfshin “të mësuarin e kombinuar", ku nxënësit mësojnë përmes një larmie burimesh si p.sh. ato online. Po kështu, nxënësit kanë mundësi të bëjnë vlerësimin e njëri-tjetrit, të kryejnë … Continue reading Mënyra të reja të nxëni: Projekti zviceran sjell inovacion për mësuesit dhe nxënësit

Biznese lider të hoteleri-turizmit nënshkruajnë marrëveshje bashkëpunimi me Shkollën “Kolin Gjoka”

Duket se periudha e festave ka sjellë plot dhurata për të rinjtë e Lezhës. Së pari, ndërtimi i godinës së re të Shkollës Profesionale Kolin Gjoka me financim nga Bashkimi Evropian. Më pas, Projekti Aftësi për Punë, mandatuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillimi dhe Bashkëpunim, SDC, mbështeti laboratorët e informatikës të kësaj shkolle. Po kështu, … Continue reading Biznese lider të hoteleri-turizmit nënshkruajnë marrëveshje bashkëpunimi me Shkollën “Kolin Gjoka”

Lançohet Rrjeti Kombëtar i Bizneseve Partnere të AFP

Punojësit e kualifikuar janë faktor kyç për biznese fitimprurëse dhe një ekonomi në rritje. Në vende si Zvicra, janë sipërmarrësit ata që luajnë një rol drejtues në prodhimin e vazhdueshëm të profesionistëve të aftë. Kështu, përfitojnë si kompanitë ashtu dhe nxënësit, pasi të parat gjejnë punonjës kompetentë, ndërsa të dytët gjejnë punë, pra, një situatë … Continue reading Lançohet Rrjeti Kombëtar i Bizneseve Partnere të AFP

Aftësi për Punë & fushata “Unë zgjedh Arsimin Profesional”

Aftësi për Punë dhe Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë u bënë bashkë në muajt prill dhe maj për të promovuar Arsimin dhe Formimin Profesional si një rrugë e mirë karriere për të rinjtë. Pjesë e kësaj fushate të iniciuar nga qeveria shqiptare nën moton “Unë zgjedh Arsimin Profesional” kanë qenë mbështetja e eventeve promovuese … Continue reading Aftësi për Punë & fushata “Unë zgjedh Arsimin Profesional”

Projekti Aftësi për Punë Nis Rrugëtimin me Muzikë

Ministri Klosi foli mbi vizionin dhe punën e qeverisë shqiptare për kualifikimin e të rinjve. Nëndrejtori i Agjensisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim për Europën Lindore Z. Maître u tregoi pjesëmarrrësve avantazhet e modelit zviceran të Arsimit dhe Formimit Profesional dhe theksoi rëndësinë e tij për punësimin dhe rritjen ekonomike. Nëndrejtori i Projektit S4J, Z. … Continue reading Projekti Aftësi për Punë Nis Rrugëtimin me Muzikë