Njoftime

Category Archives: Njoftime

Kërkesë për Kuotim: Furnizim me karburant

Swisscontact Shqipëri, në kuadër të projektit ‘Aftësi për Punë’ (S4J), është në kërkim të entiteteve, të cilat mund të ofrojnë shërbimin e furnizimit me karburant. Nëse jeni të interesuar të bashkëpunoni me ne, klikoni këtu për të parë njoftimin e plotë ose këtu për të shkarkuar dokumentin e njoftimit. Afati për aplikime: 5 korrik 2019

Kërkesë për Kuotim: Shërbime Transporti

Swisscontact Shqipëri, në kuadër të projektit ‘Aftësi për Punë’ (S4J), është në kërkim të entiteteve, të cilat mund të ofrojnë shërbime transporti. Nëse jeni të interesuar të bashkëpunoni me ne, klikoni këtu për të parë njoftimin e plotë ose këtu për të shkarkuar dokumentin e njoftimit. Afati për aplikime: 3 korrik 2019.       … Continue reading Kërkesë për Kuotim: Shërbime Transporti

Kërkesë për propozime: Platforma e të nxënit në mënyrë virtuale dhe sistemi i menaxhimit të informacionit

Projekti “Aftësi për Punë” (S4J) është në kërkim të konsulentëve ose kompanive, të cilët mund të ofrojnë shërbimin e zhvillimit të platformës për të nxënin në mënyrë virtuale dhe sistemin e menaxhimit të informacionit për modelin e QFP, si dhe ofrimin e mbështetjes gjatë implementimit të këtyre platformave/sistemeve. Nëse jeni të interesuar të bashkëpunoni me ne, … Continue reading Kërkesë për propozime: Platforma e të nxënit në mënyrë virtuale dhe sistemi i menaxhimit të informacionit

Ftesë për ofertë: Identifikimi i mundësive strategjike për nxënësit që braktisin shkollën profesionale në Shqipëri

Projekti “Aftësi për Punë” (S4J) është në kërkim të individëve ose profesionistëve, të cilët mund të ofrojnë një analizë mbi fenomenin e braktisjes së shkollës dhe mund të identifikojnë mundësi strategjike për personat që braktisin shkollat profesionale. Nëse jeni të interesuar të bashkëpunoni me ne, klikoni këtu për të parë njoftimin e plotë ose këtu për të … Continue reading Ftesë për ofertë: Identifikimi i mundësive strategjike për nxënësit që braktisin shkollën profesionale në Shqipëri

Ftesë për ofertë: Blerje dhe Instalim i Pajisjeve Profesionale të Kuzhinës

Projekti “Aftësi për Punë” (S4J) është në kërkim të furnitorëve të cilët mund të ofrojnë shërbimin e blerjes dhe instalimit të pajisjeve profesionale të kuzhinës për shkollën Tregtare, një nga institucionet ofruese të arsimit dhe formimit profesional partnere të projektit tonë në Vlorë. Nëse jeni të interesuar të bashkëpunoni me ne, klikoni këtu për të parë njoftimin e … Continue reading Ftesë për ofertë: Blerje dhe Instalim i Pajisjeve Profesionale të Kuzhinës

Kërkesë për Kuotim: Blerje dhe Instalim i Sistemeve te Aksesit dhe Njoftimeve Publike

Projekti “Aftësi për Punë” (S4J) është në kërkim të furnitorëve të cilët mund të ofrojnë shërbimin e blerjes dhe instalimit të sistemit të aksesit dhe te njoftimeve publike në institucionet ofruese të arsimit dhe formimit profesional partnere të projektit S4J në Shkodër, Lezhë dhe Vlorë. Nëse jeni të interesuar të bashkëpunoni me ne, klikoni këtu për të … Continue reading Kërkesë për Kuotim: Blerje dhe Instalim i Sistemeve te Aksesit dhe Njoftimeve Publike

Kërkesë për Kuotim: Blerje dhe Instalim i Pajisjeve Profesionale të Kuzhinës

Projekti “Aftësi për Punë” (S4J) është në kërkim të furnitorëve të cilët mund të ofrojnë shërbimin e blerjes dhe instalimit të pajisjeve profesionale të kuzhinës në një nga institucionet ofruese të arsimit dhe formimit profesional partnere të projektit tonë në Vlorë. Nëse jeni të interesuar të bashkëpunoni me ne, klikoni këtu për të parë njoftimin e plotë … Continue reading Kërkesë për Kuotim: Blerje dhe Instalim i Pajisjeve Profesionale të Kuzhinës

Kërkesë për Propozime: Instalimi i ashensorëve në shkollat profesionale në Lezhë dhe Vlorë

Projekti “Aftësi për Punë” (S4J) është në kërkim të furnitorëve të cilët mund të ofrojnë shërbimin e instalimit të ashensorëve në institucionet ofruese të arsimit dhe formimit profesional në Lezhë dhe Vlorë, partnere të projektit S4J. Nëse jeni të interesuar të bashkëpunoni me ne, klikoni këtu për të parë njoftimin e plotë ose këtu për të shkarkuar dokumentin … Continue reading Kërkesë për Propozime: Instalimi i ashensorëve në shkollat profesionale në Lezhë dhe Vlorë

Kërkesë për Kuotim: Rikonstruktimi i hapësirave mësimore në institucionet e arsimit profesional

Projekti “Aftësi për Punë” (S4J) është në kërkim të furnitorëve të cilët mund të sigurojnë pajisje mobilimi për institucionet ofruese të arsimit dhe formimit profesional, partnere të projektit S4J. Nëse jeni të interesuar të bashkëpunoni me ne, klikoni këtu për të parë njoftimin e plotë ose këtu për të shkarkuar dokumentin e njoftimit.