Studentet

Category Archives: Studentet

4 parashikime për të ardhmen e punës

Inteligjenca artificiale mund të krijojë vende pune, por jo të na i grabisë neve, thotë Drejtori Ekzekutiv i Upwork, platformë online për ofrimin e shërbimeve në mënyrë të pavarur (freelance). Unë mendoj për të ardhmen e punës çdo ditë, si në jetën time profesionale ashtu edhe në atë personale. E ardhmja më intereson, si baba … Continue reading 4 parashikime për të ardhmen e punës

A është programimi për ty? Nga “Coding like a Girl”

Projekti Aftësi për Punë, në partneritet me Qendrat e Karrierës të shkollave profesionale “Industriale Pavarësia” Vlorë,  dhe “Kolin Gjoka” Lezhë,  nxit informimin, orientimin dhe regjistrimin e më shumë vajzave në informatikë. Investimet në pajisje, kompjutera, tablete,  trajnimin e mësuesve dhe lidhjen me bizneset për praktikat profesionale janë pjesë e masave për të tërhequr vajzat në … Continue reading A është programimi për ty? Nga “Coding like a Girl”

Nga British Council: Përfshirja e Nxënësve në Përmirësimin e Mjedisit Arsimor

Sipas British Council në Shqipëri “Angazhimi i nxënësve gjatë formimit të kurrikulave të arsimit, vlerësimeve dhe politikave të shkollave apo kolegjeve mund të përmirësojë mjedisin arsimor. Por çfarë duhet të jenë të vetëdijshëm ekipet e udhëheqjes, mësuesit dhe stafi kur angazhohen me zërin e nxënësve?”  British Council ka hartuar një listë me këshilla të dobishme … Continue reading Nga British Council: Përfshirja e Nxënësve në Përmirësimin e Mjedisit Arsimor

Mënyra të reja të nxëni: Projekti zviceran sjell inovacion për mësuesit dhe nxënësit

Një metodologji e re për mësimin e njohurive dhe aftësive praktike u prezantua sot në Tirana Business Park nga projekti me fonde zvicerane "Aftësi për Punë”. Paketa përfshin “të mësuarin e kombinuar", ku nxënësit mësojnë përmes një larmie burimesh si p.sh. ato online. Po kështu, nxënësit kanë mundësi të bëjnë vlerësimin e njëri-tjetrit, të kryejnë … Continue reading Mënyra të reja të nxëni: Projekti zviceran sjell inovacion për mësuesit dhe nxënësit

Mrekulli në Krishlindje: Nxënësit e SHIP zbukurojnë Vlorën për festa

Ҫfarë kanë të përbashkët “Foto e Ditës”, me zbukurimet festive të Vlorës, postuar nga Kryeministri Rama dhe metoda e të nxënit me bazë projektin? Këto dekorime ubane u prodhuan nga nxënësit e shkollës Industriale Pavarësia. Ajo që u kthye në zonën e preferuar për qytetarët e Vlorës gjatë festave, ishte në fakt pjesë e një … Continue reading Mrekulli në Krishlindje: Nxënësit e SHIP zbukurojnë Vlorën për festa

Pranverë në Dimër: Kurs i ri nga Qendra e Formimit Profesional Vlorë

Si mund të pasurohet oferta ekzistuese e kurseve profesionale, si mund të bëhet ajo më fleksibël? Kursi i ri "Dekorimi me Lule" është një ilustrim i mirë. Një nga nevojat e sistemit të arsimit dhe formimit profesional në Shqipëri është zgjerimi dhe bërja më fleksibël e programeve ekzistuese sipas kërkesave nga biznesi. Gjatë takimeve për … Continue reading Pranverë në Dimër: Kurs i ri nga Qendra e Formimit Profesional Vlorë