Blog

Ftesë për Kuotim për punime rindërtimi

Njoftim i ri nga Aftësi për Punë S4J! Jemi duke kërkuar me ftesë kuotime për punimet për rindërtimin e:

  • Klasës së Mësimit të Kombinuar në shkollën Tregtare
  • Klasat e Mësimit të Kombinuar, Laboratorët TIK, Infoteka, Tualete në Shkolla, në shkollën “Pavarësia”.

Për më shumë informacion, shkarkoni dokumentin këtu.

 

admin
Njoftim i ri nga Aftësi për Punë S4J! Jemi duke kërkuar me ftesë kuotime për punimet për rindërtimin e: Klasës së Mësimit të Kombinuar në shkollën Tregtare Klasat e Mësimit ...
0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.