Blog

*E përditësuar – Ftesë për Ofertë – Blerje pajisjesh elektronike, raundi 3

Projekti “Aftësi për Punë” është në kërkim të kompanive apo individëve të cilët mund të ofrojnë pajisje elektronike sipas specifikave të përcaktuara. Nëse jeni të interesuar të bashkëpunoni me ne, klikoni këtu për të parë njoftimin e plotë.

 

Pyetje nga palët e interesuara në lidhje me  publikimin “Ftesë për Oferte – Blerje Pajisjesh elektronike – Raundi 3”

Pyetja: Nëse projekti mund të realizohet më larg se data 28 Shkurt.
Pergjigja: Kompanitë janë të ftuar të ofertojnë në kohën më optimale të mundëshme. Afati i lëvrimit është kriter vlerësimi dhe jo kriter kualifikues. Vlerësimi për afatin e dorëzimit dhe instalimit të pajisjeve është maksimumi 20%.

Shënim: Përgjigjia për pyetjet është dhënë nga stafi teknik i projektit “Aftësi për Punë S4J”.

 

admin
Projekti "Aftësi për Punë" është në kërkim të kompanive apo individëve të cilët mund të ofrojnë pajisje elektronike sipas specifikave të përcaktuara. Nëse jeni të interesuar të bashkëpunoni me ...
0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.