Blog

Kërkesë për Kuotim: Blerje dhe Instalim i Sistemeve te Aksesit dhe Njoftimeve Publike

Projekti “Aftësi për Punë” (S4J) është në kërkim të furnitorëve të cilët mund të ofrojnë shërbimin e blerjes dhe instalimit të sistemit të aksesit dhe te njoftimeve publike në institucionet ofruese të arsimit dhe formimit profesional partnere të projektit S4J në Shkodër, Lezhë dhe Vlorë. Nëse jeni të interesuar të bashkëpunoni me ne, klikoni këtu për të parë njoftimin e plotë ose këtu për të shkarkuar dokumentin e njoftimit.

admin
Projekti “Aftësi për Punë” (S4J) është në kërkim të furnitorëve të cilët mund të ofrojnë shërbimin e blerjes dhe instalimit të sistemit të aksesit dhe te njoftimeve publike në ...
0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.