Blog

Kërkesë për Kuotim – Printime të broshurave, fletëpalosjeve, axhendave, etj

Swisscontact Shqipëri, në kuadër të projektit ‘Aftësi për Punë’ (S4J), është në kërkim të kompanive, të cilat mund të ofrojnë shërbimin e printimit të broshurave, fletëpalosjeve, axhendave, etj. Nëse jeni të interesuar të bashkëpunoni me ne, klikoni këtu për të parë njoftimin e plotë ose këtu për të shkarkuar dokumentin e njoftimit.

Afati për aplikimet: 10 shtator 2019, ora 15:00.

admin
Swisscontact Shqipëri, në kuadër të projektit ‘Aftësi për Punë’ (S4J), është në kërkim të kompanive, të cilat mund të ofrojnë shërbimin e printimit të broshurave, fletëpalosjeve, axhendave, etj. Nëse ...
0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.