Blog

Kërkesë për Kuotim – Prodhime të Materialeve Reklamuese, Visibilitetit dhe Prodhime të Artikujve Promocionalë

Swisscontact Shqipëri, në kuadër të projektit ‘Aftësi për Punë’ (S4J), është në kërkim të kompanive, të cilat mund të sigurojnë materiale reklamuese dhe artikuj promocionalë. Nëse jeni të interesuar të bashkëpunoni me ne, klikoni këtu për të parë njoftimin e plotë ose këtu për të shkarkuar dokumentin e njoftimit.

Afati për aplikimet: 9 shtator 2019, ora 15:00.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

21.08.2019 – Përgjigje pyetjesh dhe përditësime

1. Kostot per reklamant me ndicim duhet te jepen ne njësinë e përcaktuar ne RfQ (m2), duke qene se përmasat apo specifika te tjera nuk mund te përcaktohen paraprakisht. 

2. Per materialet e ngurta, nëse ka ndryshime te mëdha ne kosto, ju lutem vendosni specifikat përkatëse (produkte nen dhe mbi 1 m2).

admin
Swisscontact Shqipëri, në kuadër të projektit ‘Aftësi për Punë’ (S4J), është në kërkim të kompanive, të cilat mund të sigurojnë materiale reklamuese dhe artikuj promocionalë. Nëse jeni të interesuar ...
0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.