Blog

Kërkesë për Kuotim: Pajisje mobilimi për institucionet e arsimit profesional

Projekti “Aftësi për Punë” (S4J) është në kërkim të furnitorëve të cilët mund të sigurojnë pajisje mobilimi për institucionet ofruese të arsimit dhe formimit profesional, partnere të projektit S4J. Nëse jeni të interesuar të bashkëpunoni me ne, klikoni këtu për të parë njoftimin e plotë ose këtu për të shkarkuar dokumentin e njoftimit.

skillsforjobs
Projekti “Aftësi për Punë” (S4J) është në kërkim të furnitorëve të cilët mund të sigurojnë pajisje mobilimi për institucionet ofruese të arsimit dhe formimit profesional, partnere të projektit S4J. Nëse ...
0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.