Blog

Kërkesë për Propozime: E-content për degët Hoteleri-Turizëm & TIK dhe mbështetje për mësuesit

Aftësi për Punë  do të pasurojë degët e Hoteleri -Turizmit dhe Teknologjisë së Informacionit me përmbajtje të re, si dhe mbështetë mësuesit në përdorimin e këtyre materialeve mësimore elektronike. Nëse jeni të interesuar të bashkëpunoni me ne, mund ta gjeni njoftimin këtu.

skillsforjobs
Aftësi për Punë  do të pasurojë degët e Hoteleri -Turizmit dhe Teknologjisë së Informacionit me përmbajtje të re, si dhe mbështetë mësuesit në përdorimin e këtyre materialeve mësimore elektronike. ...
0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.