Blog

Kërkesë për Propozime: Instalimi i ashensorëve në shkollat profesionale në Lezhë dhe Vlorë

Projekti “Aftësi për Punë” (S4J) është në kërkim të furnitorëve të cilët mund të ofrojnë shërbimin e instalimit të ashensorëve në institucionet ofruese të arsimit dhe formimit profesional në Lezhë dhe Vlorë, partnere të projektit S4J. Nëse jeni të interesuar të bashkëpunoni me ne, klikoni këtu për të parë njoftimin e plotë ose këtu për të shkarkuar dokumentin e njoftimit.

skillsforjobs
Projekti “Aftësi për Punë” (S4J) është në kërkim të furnitorëve të cilët mund të ofrojnë shërbimin e instalimit të ashensorëve në institucionet ofruese të arsimit dhe formimit profesional në ...
0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.