Blog

Kërkesë për Propozime për Zhvillim Kursesh të Formimit Profesional për të Rinjtë

Jeni kompani apo organizatë me përvojë në hartimin e kurseve profesionale për të rinjtë sipas nevojave të tregut? Keni eksperiencë me metodat inovative të mësimdhënies? Atëherë ky njoftim bën për ju. Suksese me aplikimin!

 

skillsforjobs
Jeni kompani apo organizatë me përvojë në hartimin e kurseve profesionale për të rinjtë sipas nevojave të tregut? Keni eksperiencë me metodat inovative të mësimdhënies? Atëherë ky njoftim bën ...
0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.