Blog

Kërkesë për propozime: Platforma e të nxënit në mënyrë virtuale dhe sistemi i menaxhimit të informacionit

Projekti “Aftësi për Punë” (S4J) është në kërkim të konsulentëve ose kompanive, të cilët mund të ofrojnë shërbimin e zhvillimit të platformës për të nxënin në mënyrë virtuale dhe sistemin e menaxhimit të informacionit për modelin e QFP, si dhe ofrimin e mbështetjes gjatë implementimit të këtyre platformave/sistemeve. Nëse jeni të interesuar të bashkëpunoni me ne, klikoni këtu për të parë njoftimin e plotë ose këtu për të shkarkuar dokumentin e njoftimit.

skillsforjobs
Projekti “Aftësi për Punë” (S4J) është në kërkim të konsulentëve ose kompanive, të cilët mund të ofrojnë shërbimin e zhvillimit të platformës për të nxënin në mënyrë virtuale dhe sistemin ...
0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.