Blog

Kërkesë për Propozime – Trajnim i mësuesve për kurrikulën e TIK

Swisscontact Shqipëri, në kuadër të projektit ‘Aftësi për Punë’ (S4J), është në kërkim të ekspertëve, të cilët mund të realizojnë trajnimin e mësuesve për kurrikulën e TIK. Nëse jeni të interesuar të bashkëpunoni me ne, klikoni këtu për të parë njoftimin e plotë ose këtu për të shkarkuar dokumentin e njoftimit.

Afati për aplikimet: data 30 gusht 2019, ora 15:00.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

21.08.2019 – Përgjigje pyetjesh dhe përditësime

  1. Korigjim: Adresa e saktë ku e-mail ku duhet të dërgohen pyetjet dhe materialet është [email protected].

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

22.08.2019 – Përgjigje pyetjesh dhe përditësime

Lutemi gjeni më poshtë përgjigjet e pyetjeve dhe dokumente shtesë.

  1. Pyetje dhe përgjigje në gjuhën shqipe
  2. Pyetje dhe përgjigje në gjuhën angleze
  3. Dokumente shtesë:

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

29.08.2019 – Përgjigje pyetjesh dhe përditësime

Konfirmim: afati i aplikimeve është data 30 gusht 2019, ora 15:00.

 

admin
Swisscontact Shqipëri, në kuadër të projektit ‘Aftësi për Punë’ (S4J), është në kërkim të ekspertëve, të cilët mund të realizojnë trajnimin e mësuesve për kurrikulën e TIK. Nëse jeni ...
0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.