Blog

Kërkesë për Propozime: Zhvillimi i aftësive të buta tek nxënësit dhe të trajnuarit në AFP

Projekti “Aftësi për Punë S4J” është në kërkim të kompanive apo organizatave të cilët mund të ofrojnë mbështetje për procesin e zhvillimit të aftësive të buta tek nxënësit dhe të trajnuarit e institucioneve ofruese të arsimit dhe formimit profesional, partnere të projektit S4J. Nëse jeni të interesuar të bashkëpunoni me ne, klikoni këtu për të parë njoftimin e plotë.

admin
Projekti "Aftësi për Punë S4J" është në kërkim të kompanive apo organizatave të cilët mund të ofrojnë mbështetje për procesin e zhvillimit të aftësive të buta tek nxënësit dhe ...
0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.