Blog

Konferencë: Zhvillimi i Aftësive Profesionale në sektorin e turizmit për rajonin Shkodër – Lezhë

Workshop: Zhvillimi i Aftësive Profesionale në sektorin e turizmit për rajonin Shkodër – Lezhë

Aktiviteti ka si qellim te shfaqe zhvillimin e aftesive profesionale ne sektorin e Hoteleri-Turizmit ne rajonin e Shkodres (Shqiperia Veriore). Aktiviteti do te bashkoje shkollat profesionale, kompanitë rajonale, aktorët lokalë, krijuesit e politikave dhe organizatat donatore për të rritur dialogun kombëtar mbi përparësitë e mësimit të bazuar në punë. Gjate dites do te zhvillohen vizita ne shkolle, seminare dhe workshop-e me foles kryesore perfaqesues te bizneseve dhe shoqerive te turizmit, si dhe praktikante ne kete sektor.

Data: 23.11.2017

Vendi: Shkolla “Hamdi Bushati” dhe Shtepia Muze “Oso Kuka”, Shkoder

Ora: 10:30 – 13:30

 

Workshop: VSD in tourism sector in the Shkodra – Lezha Region

The event aims to showcase the vocational skills  development in Hospitality & Tourism in the Region of Shkodra (North Albania). It brings together VET schools, regional companies, local stakeholders, policymakers and donor organisations to boost the national dialogue on the advantages of the work-based learning. It includes school tours, plenary workshop sessions with keynote speakers from the companies and Tourism association and testimonials from apprentices.

Date: 23.11.2017

Venue: “Hamdi Bushati” School & “Oso Kuka” Museum House in Shkodra

Hours: 13:00 – 13:30

admin
Workshop: Zhvillimi i Aftësive Profesionale në sektorin e turizmit për rajonin Shkodër - Lezhë Aktiviteti ka si qellim te shfaqe zhvillimin e aftesive profesionale ne sektorin e Hoteleri-Turizmit ne rajonin ...
0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.