Lajme

Second Study on Distance Learning Progress in VET, April-May 2020
Following the first survey (March 2020) on distance learning progress during the isolation period, S4J presents a second study covering
Read more.
Smart Home Systems, an Innovative Elective Module at ‘Gjergj Canco’ School
S4J works closely with companies with a potential of making the VET offer as attractive as possible to students. In
Read more.
Smart Home, modul i ri me zgjedhje tek shkolla “Gjergj Canco”
S4J punon ngushtë me kompani që mund ta bëjnë ofertën e AFP-së sa më tërheqëse për nxënësit. Në vitin 2019
Read more.
Food Technology: How did the new direction start at ‘Kolin Gjoka’ School?
Phase 1: Companies’ needs It all started by two friends and supporters of the school: Altin Prenga and Alfred Marku,
Read more.
Teknologjia Ushqimore: Si nisi drejtimi i ri tek shkolla “Kolin Gjoka”
Faza 1: Nevojat e biznesit E gjitha nisi nga dy miq dhe mbështetës të shkollës: Altin Prenga dhe Alfred Marku.
Read more.
Raporti mbi funksionimin e mësimit në distancë, prill-maj 2020
Pas sondazhit të parë (mars 2020) mbi ecurinë e mësimit në distancë, S4J vjen me një studim të dytë që mbulon periudhën
Read more.
Njoftim për vend pune: Account Manager për rajonin e Vlorës dhe Beratit
Projekti “Aftësi për Punë” (S4J) është në kërkim të një Account Manager për rajonin e Vlorës dhe Beratit. Personi do të
Read more.
CISCO NetAcad, platforma e preferuar nga nxënësit e TIK
S4J është i regjistruar zyrtarisht si akademi në platformën NetAcad të kompanisë CISCO dhe numëron 620 përdorues, nga të cilët
Read more.