Blog

A mund të kemi praktika profesionale në distancë në Informatikë?

Pas sigurimit të praktikave profesionale për 100% të nxënësve të Hoteleri-Turizmit në të katër shkollat partnere, S4J  po lançon një skeme të re kualifikimi përmes punës edhe për drejtimin TIK. Portali infoalbania.al i ka kushtuar këtij lançimi këtë artikull. 

skillsforjobs
Pas sigurimit të praktikave profesionale për 100% të nxënësve të Hoteleri-Turizmit në të katër shkollat partnere, S4J  po lançon një skeme të re kualifikimi përmes punës edhe për drejtimin ...
0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.