Blog

Mundësi për stazh pranë Swisscontact në profilin Komunikim & Marketing

Në kuadër të projektit ‘Aftësi për Punë’ (S4J), Swisscontact Shqipëri po ofron një mundësi për stazh për të rinjtë e interesuar ose diplomuar në fushën e Komunikimit & Marketingut. Mësoni më shumë.

admin
Në kuadër të projektit ‘Aftësi për Punë’ (S4J), Swisscontact Shqipëri po ofron një mundësi për stazh për të rinjtë e interesuar ose diplomuar në fushën e Komunikimit & Marketingut. ...
0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.