Blog

Nga British Council: Përfshirja e Nxënësve në Përmirësimin e Mjedisit Arsimor

Sipas British Council në Shqipëri “Angazhimi i nxënësve gjatë formimit të kurrikulave të arsimit, vlerësimeve dhe politikave të shkollave apo kolegjeve mund të përmirësojë mjedisin arsimor. Por çfarë duhet të jenë të vetëdijshëm ekipet e udhëheqjes, mësuesit dhe stafi kur angazhohen me zërin e nxënësve?”  British Council ka hartuar një listë me këshilla të dobishme për këtë.  Artikullin e plotë mund ta lexoni këtu.

skillsforjobs
Sipas British Council në Shqipëri "Angazhimi i nxënësve gjatë formimit të kurrikulave të arsimit, vlerësimeve dhe politikave të shkollave apo kolegjeve mund të përmirësojë mjedisin arsimor. Por çfarë duhet ...
0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.