Blog

Njoftim për vend pune: Specialist për Përfshirjen në Tregun e Punës (Labour Market Instertion)

Projekti “Aftësi për Punë” (S4J) është në kërkim të një Specialisti për Përfshirjen në Tregun e Punës (Labour Market Instertion), i/e cili/a do të përfshihet në skuadrën e projektit dhe do të punojë nga afër me institucionet ofruese të arsimit dhe formimit profesional, partnere të projektit S4J. Nëse jeni të interesuar të bashkëpunoni me ne, klikoni këtu për të parë njoftimin e plotë ose këtu për të shkarkuar dokumentin e njoftimit.

skillsforjobs
Projekti “Aftësi për Punë” (S4J) është në kërkim të një Specialisti për Përfshirjen në Tregun e Punës (Labour Market Instertion), i/e cili/a do të përfshihet në skuadrën e projektit ...
0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.