Blog

Para-regjistrime në muajin qershor: rritje e interesit për shkollat e AFP

Që nga muaji mars 2018, shkollat profesionale u angazhuan në një fushatë intensive promovuese, e cila përfshinte një sërë aktivitetesh informuese dhe promovuese: nga takimet me nxënësit në klasën e 9-të dhe prindërit e tyre e deri tek ‘Ditët e Hapura’ të shkollave‘. Qëllimi kryesor i fushatës ishte informimi i komuniteteve për ofertën e tyre të përmirësuar dhe për mundësitë më të mira të të nxënit për nxënësit me rezultate të larta dhe për vajzat. Këto nisma u promovuan edhe përmes kanaleve të mediave sociale të shkollave (Facebook dhe Instagram), gjë që ndihmoi për kontaktimin e një audience më të gjerë.

Mësuam me shumë kënaqësi se deri më tani janë para-regjistrua 135 të rinj në pesë nga gjashtë shkollat e mbështetura nga projekti:

Gjithsej të para-regjistruar

Nga të cilët vajza

Shkolla Tregtare, Vlorë

36

11

Shkolla Industriale ‘Pavarësia’ , Vlorë

31

5

Shkolla ‘Kristo Isak ‘, Berat 

15

7

Shkolla ‘Kolin Gjoka ‘, Lezhë

17

10

Shkolla ‘Hamdi Bushati’, Shkodër

36

20

GJITHSEJ

135

53

 

REGJSTRIMET KANE NISUR TASHME NE SHKOLLEN TREGTARE Elidjona eshte nxenesja e pare qe ka nisur rrugetimin drejt profesionit. Shkolla Tregtare Vlore nje mundesi e mire per te ardhmen.

Posted by Shkolla Tregtare Vlore on Tuesday, May 22, 2018

Ne parashikojmë një rritje prej rreth 30% përsa i përket regjistrimeve të reja për vitin ardhshëm akademik. Fushata promovuese e shkollës nuk përfundon këtu. Shkollat profesionale do të organizojnë më shumë aktivitete me nxënësit gjatë gjithë verës. Dëshironi të mësoni diçka më shumë? Ndiqni shkollat në rrjetet sociale:

skillsforjobs
Që nga muaji mars 2018, shkollat profesionale u angazhuan në një fushatë intensive promovuese, e cila përfshinte një sërë aktivitetesh informuese dhe promovuese: nga takimet me nxënësit në klasën ...
0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.