Ekipi i Projektit

EKIPI I PROJEKTIT

HENRY LEERENTVELD

Drejtor Projekti

 

henry.leerentveld@swisscontact.org

FATION DRAGOSHI

Menaxher Projekti

 

fation.dragoshi@swisscontact.org

DR SIDITA DIBRA

Zv/Menaxhere Projekti dhe Koordinatore Komponenti për AFP-në dhe Mënyrat e Reja të të Nxënit

sidita.dibra@swisscontact.org

BORANA BARJAMI

Koordinatore Komponenti për Marrëdhëniet me Biznesin dhe Zhvillimin Organizativ
borana.barjami@swisscontact.org

DORIAN KAMBERI

Ekspert për Marrëdhëniet me Biznesin dhe Zhvillimin Organizativ

dorian.kamberi@swisscontact.org

EDUART DOMI

Logjistikë

 

eduart.domi@swisscontact.org

ERIOLA SHINGJERGJI

Eksperte për AFP-në dhe Çështjet Gjinore

eriola.shingjergji@swisscontact.org

DR ERKA ÇARO

Eksperte për Monitorimin dhe Matjen e Rezultateve

erka.caro@swisscontact.org

INES POSHNJARI

Eksperte për Komunikimin dhe Marketingun Digjital

ines.poshnjari@swisscontact.org

IVA STRATOBËRDHA

Asistente Projekti
iva.stratoberdha@swisscontact.org

MANJOLA MARTIRI

Zyrtare e Lartë e Administratës

manjola.martiri@swisscontact.org

ORLAND QESTERI

Ekspert për TIK dhe Mënyrat e Reja të të Nxënit

orland.qesteri@swisscontact.org

RISELDA DANI

Asistente Finance dhe Administrate
riselda.dani@swisscontact.org

SERJAN LLAZARI

Logjistikë
serjan.llazari@swisscontact.org

STELJANA SHIBA

Zyrtare e Lartë e Financës
steljana.shiba@swisscontact.org

BASHKËPUNËTORËT TANË

ADELA DIBRA

Bashkëpunëtore për Marketingun Institucional

 

adela.dibra@gmail.com

ELENA DIMASHI

Bashkëpunëtore për Zgjerimin e Rrjetit të Bizneseve

 

elena.dimashi@yahoo.com

ELONA ÇERA

Bashkëpunëtore për Trajnimin e Mentorëve dhe Mbledhjen e të Dhënave

elona.cera@ymail.com

ENXHI MAHMUTI

Bashkëpunëtore për Konsolidimin e Rrjetit të Bizneseve

 

mahmutienxhi@gmail.com 

INES TROQE

Bashkëpunëtore për Integrimin e CISCO dhe MIA dhe Cilësinë e Praktikave Profesionale

ines.troqe@gmail.com

LEDI LEKA

Bashkëpunëtore për Njësitë e Zhvillimit

 

ledi.leka@gmail.com

ALEKA PAPA
Konsulente

aleka.papa@swisscontact.org

SYABHIT SHKRELI

Bashkëpunëtor për Kreativën dhe Komunikimin

synishkrel@gmail.com

ADMIR MEKO
Konsulent për Zhvillimin Organizativ

admir_meko@yahoo.com