Ekipi i Projektit

EKIPI I PROJEKTIT

HENRY LEERENTVELD

Drejtor Projekti

henry.leerentveld@swisscontact.org

FATION DRAGOSHI

Menaxher Projekti

fation.dragoshi@swisscontact.org

DR SIDITA DIBRA

Zv/Menaxhere Projekti dhe Koordinatore Komponenti për AFP-në dhe Mënyrat e Reja të të Nxënit

sidita.dibra@swisscontact.org

DR. ERKA ÇARO

Eksperte për Monitorimin dhe Matjen e Rezultateve

erka.caro@swisscontact.org

BORANA BARJAMI

Koordinatore Komponenti për të Nxënit Përmes Punës

borana.barjami@swisscontact.org

ALEKA PAPA

Koordinatore Komponenti për Difersifikimin e Ofertës së AFP-së

aleka.papa@swisscontact.org

ADMIR MEKO

Koordinator Komponenti për Zhvillimin Organizativ

admir.meko@swisscontact.org

INES POSHNJARI

Eksperte për Komunikimin dhe Marketingun Digjital

ines.poshnjari@swisscontact.org

RUZHA LIKJA

Asistente Projekti

ruzha.likja@swisscontact.org

ERIOLA SHINGJERGJI

Koordinatore Rajonale për Tiranën dhe Elbasanin

Eksperte e Çështjeve Gjinore

eriola.shingjergji@swisscontact.org

INES TROQE

Koordinatore Rajonale për Vlorën dhe Beratin

ines.troqe@swisscontact.org

MADALENA GEGA

Koordinatore Rajonale për Shkodrën dhe Lezhën

madalena.gega@swisscontact.org

ORLAND QESTERI

Ekspert për TIK dhe Mënyrat e Reja të të Nxënit

orland.qesteri@swisscontact.org

MANJOLA MARTIRI

Zyrtare e Lartë e Administratës

manjola.martiri@swisscontact.org

STELJANA SHIBA

Zyrtare e Lartë e Financës

steljana.shiba@swisscontact.org

RISELDA DANI

Asistente Finance dhe Administrate

riselda.dani@swisscontact.org

SERJAN LLAZARI

Logjistikë

serjan.llazari@swisscontact.org

EDUART DOMI

Logjistikë

eduart.domi@swisscontact.org

BASHKËPUNËTORËT TANË

ELTJANA PLAKU

Bashkëpunëtore për Monitorimin dhe Matjen e Rezultateve

eltjana.plaku@swisscontact.org

AURORA MARKU

Bashkëpunëtore për Monitorimin dhe Matjen e Rezultateve

auroramarku1@gmail.com

SYABHIT SHKRELI

Bashkëpunëtor për Kreativën dhe Komunikimin

synishkrel@gmail.com