Ekipi i Projektit

EKIPI I PROJEKTIT

HENRY LEERENTVELD

Drejtor Projekti

[email protected]

FATION DRAGOSHI

Menaxher Projekti

[email protected]

DR SIDITA DIBRA

Zv/Menaxhere Projekti dhe Koordinatore Komponenti për AFP-në dhe Mënyrat e Reja të të Nxënit

[email protected]

DR. ERKA ÇARO

Eksperte për Monitorimin dhe Matjen e Rezultateve

[email protected]

BORANA BARJAMI

Koordinatore Komponenti për të Nxënit Përmes Punës

[email protected]

ALEKA PAPA

Koordinatore Komponenti për Difersifikimin e Ofertës së AFP-së

[email protected]

ADMIR MEKO

Koordinator Komponenti për Zhvillimin Organizativ

[email protected]

INES POSHNJARI

Eksperte për Komunikimin dhe Marketingun Digjital

[email protected]

RUZHA LIKJA

Asistente Projekti

[email protected]

ERIOLA SHINGJERGJI

Koordinatore Rajonale për Tiranën dhe Elbasanin

Eksperte e Çështjeve Gjinore

[email protected]

INES TROQE

Koordinatore Rajonale për Vlorën dhe Beratin

[email protected]

MADALENA GEGA

Koordinatore Rajonale për Shkodrën dhe Lezhën

[email protected]

ORLAND QESTERI

Ekspert për TIK dhe Mënyrat e Reja të të Nxënit

[email protected]

MANJOLA MARTIRI

Zyrtare e Lartë e Administratës

[email protected]

STELJANA SHIBA

Zyrtare e Lartë e Financës

[email protected]

RISELDA DANI

Asistente Finance dhe Administrate

[email protected]

SERJAN LLAZARI

Logjistikë

[email protected]

EDUART DOMI

Logjistikë

[email protected]

BASHKËPUNËTORËT TANË

ELTJANA PLAKU

Bashkëpunëtore për Monitorimin dhe Matjen e Rezultateve

[email protected]

AURORA MARKU

Bashkëpunëtore për Monitorimin dhe Matjen e Rezultateve

[email protected]

SYABHIT SHKRELI

Bashkëpunëtor për Kreativën dhe Komunikimin

[email protected]