Publikimet

Numri i ri i buletinit të 'Aftësi për Punë' S4J

3-alb

New edition of ‘Skills for Jobs’ S4J newsletter

3-eng

Sponsorizimi i Arsimit Profesional ne Shqipëri

Capture

Numri i ri i buletinit të 'Aftësi për Punë' S4J

3-alb

New edition of ‘Skills for Jobs’ S4J newsletter

3-eng

Sponsoring VET in Albania

Capture

Agriuculture sector study by Blendi Gerdoci-ALB

Screenshot from 2017-06-04 13-40-50

Agriuculture sector study by Blendi Gerdoci-English

en

AQUACULTURE_-ALB

Screenshot from 2017-06-04 13-43-53

Construction sector study by Mimoza Kasimati-ALB

Screenshot from 2017-06-04 13-45-35

Construction sector study by Mimoza Kasimati-English

Screenshot from 2017-06-04 13-53-28

Energy sector study by Selami Xhepa-English

Screenshot from 2017-06-04 13-55-05

ICT sector report by Ktona and Karapici- English

Screenshot from 2017-06-04 14-21-30

ICT sector report by Ktona and Karapici-ALB-final

Screenshot from 2017-06-04 14-23-04

JobSkills-AL-web

Screenshot from 2017-06-04 14-25-52

JobSkills-EN-web

Screenshot from 2017-06-04 14-25-52

Textile and Garment sector study - English

Screenshot from 2017-06-04 14-30-43

Textile and Garment sector study by Ermira Shehi-ALB

Screenshot from 2017-06-04 14-30-43