Buletini / Newsletter

Mirë se vini ne buletinin e ‘Aftësi për Punë’ S4J!

Klikoni në lidhjet e mëposhtme për të shfletuar numrat e kaluar.

Buletini Nr.1 – Prill 2018

Buletini Nr.2 – Maj 2018

Buletini Nr.3 – Qershor 2018

Buletini Nr.4 – Gusht 2018

Buletini Nr. 5 – Shtator 2018

Buletini Nr. 6 – Dhjetor 2018

Buletini Nr.7 – Mars 2019

Buletini Nr. 8 – Tetor 2019

Deshironi që ky buletin të dërgohet në e-mailin tuaj? Na shkruani në adresen [email protected].

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Welcome to the ‘Skills for Jobs’ S4J Newsletter!

Click on the below links to read the past editions.

Newsletter No.1 – April 2018

Newsletter No.2 – May 2018

Newsletter No.3 – June 2018

Newsletter No.4 – August 2018

Newsletter No.5 – October 2018

Newsletter No.6 – December 2018

Newsletter No.7 – March 2019

Newsletter No.8 – October 2019

Want to receive our newsletter in your e-mail? Send us your address at [email protected].