Blog

Terma të Referencës për Shërbime: Koordinim i Trajnimeve Didaktike për 60 Mësues

Njoftim i ri nga Aftësi për Punë S4J! Jemi duke kërkuar një Kompani Këshilluese për të ofruar shërbimin e koordinimit të trajnimeve didaktike për 60 mësues të Arsimit & Trajnimit Profesional. Për më shumë informacion, shkarkoni dokumentin këtu.

admin
Njoftim i ri nga Aftësi për Punë S4J! Jemi duke kërkuar një Kompani Këshilluese për të ofruar shërbimin e koordinimit të trajnimeve didaktike për 60 mësues të Arsimit & Trajnimit Profesional. ...
0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.