Si të nxisni mendësinë e rritjes tek nxënësit tuaj

Si të nxisni mendësinë e rritjes tek nxënësit tuaj

Studimet e fundit mbështesin idenë së mendësia e rritjes mund të mësohet. Inteligjenca nuk është e shkruar në gur, përkundrazi, të mësuarit ndodh nëpërmjet ndërveprimeve mes nxënësve, mësuesve dhe mjedisit edukues. Më poshtë do të gjeni disa nga strategjitë që mund të përdorni me nxënësit tuaj, për të nxitur mendësinë e rritjes tek ta.

Share This Article: