A është programimi për ty? Nga “Coding like a girl”

A është programimi për ty? Nga “Coding like a girl”

Projekti Aftësi për Punë, në partneritet me Qendrat e Karrierës të shkollave profesionale “Industriale Pavarësia” Vlorë,  dhe “Kolin Gjoka” Lezhë,  nxit informimin, orientimin dhe regjistrimin e më shumë vajzave në informatikë. Investimet në pajisje, kompjutera, tablete,  trajnimin e mësuesve dhe lidhjen me bizneset për praktikat profesionale janë pjesë e masave për të tërhequr vajzat në këtë profil interesant me plot  mundësi zhvillimi dhe punësimi.   Ja një artikull  (në anglisht) për ato që kanë kuriozitet për programimin. Artikulli vjen nga organizata globale “Codding like a Girl” me qendër në Australi. A bën për ty programimi?  Lexim të këndshëm!

Share This Article: