Projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim e Bashkëpunim SDC

Rreth Nesh

“Aftësi për Punë” (S4J) është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), i cili zbatohet në Shqipëri nga organizata Swisscontact. Qëllimi kryesor i projektit është përmirësimi i arsimit dhe formimit profesional (AFP) Shqipëri përmes digitalizimit, modernizimit dhe gjithëpërfshirjes.

ProjektiAftësi për Punë” ndodhet në fazën e tij të tretë, ku do të fokusohet në zhvillimin, konsolidimin dhe transferimin e gjashtë objekteve kryesore të inovacionit: 

 • Digjitalizimi i Ofertës së Arsimit dhe Formimit Profesional (AFP) 
 • Përmirësimi i Proceseve dhe Strukturave të Brendshme 
 • Modelet e Zhvillimit të Vazhdueshëm Profesional 
 • Marrëdhëniet me Bizneset dhe Partnerët 
 • Cilësia e të Nxënit përmes Punës 
 • Diversfikimi i Ofertës dhe Zhvillimi i Aftësive

Fazën e 3-të (Korrik 2023 – Qershor 2027) me një buxhet prej 7,720,000 frangash zvicerane, projekti synon përforcojë arritjet e mëparshme, sigurojë ndryshime qëndrueshme sistemin e AFP vend dhe hapë rrugën për një ardhme suksesshme për Shqipërinë, duke ofruar mundësi reja për rreth 29,400 individë, përfshirë gra, burra, rinj dhe persona nga grupet me nevoja veçanta. 

Aftësi për punë
Aftësi për punë

Vizioni

Qëllimi kryesor i projektit “Aftësi për Punë” (S4J) është që t’u ofrojë të rinjve në Shqipëri arsimin dhe formimin më të mirë profesional. Aftësitë më të mira do t’i ndihmojnë të rinjtë që të gjejnë një punë që e adhurojnë dhe që paguhet mirë.

Mësoni më shumë se çfarë bëjmë

Përfituesit

Partnerët

Kompani

Rezultatet deri më sot

 • AKSESI NË AFP

  17.177 nxënës dhe kursantë kanë përfituar nga projekti S4J.
  (Në rajonet e Shkodrës, Lezhës, Tiranës, Elbasanit, Vlorës dhe Beratit)

 • MË SHUMË TË DIPLOMUAR QË PUNËSOHEN

  Një vit pas diplomimit, 71% e të diplomuarve në 2022 ishin të punësuar krahasuar me 34% në 2016.

   

 • MË SHUMË VAJZA QË PËRFUNDOJNË ARSIMIN PROFESIONAL TË PUNËSUARA

  Në 2022, 49.4% e vajzave të diplomuara nga shkollat partnere kanë qenë të punësuara, krahasuar me 32% në 2019.

 • TRANZICION MË I SHPEJTË NGA SHKOLLA NË PUNË

  59.8% e të diplomuarve në vitin 2022 kanë gjetur punë para diplomimit dhe 77.9% kanë siguruar punë brenda tre muajve.

 • BRAKTISJE MË E ULËT E SHKOLLËS

  Shkalla e braktisjes u ul me 5 pikë përqindjeje 10% në vitin shkollor 2022-2023 krahasuar me 5.1% në vitin shkollor 2020-2021.

   

 • RELEVANCA E PUNËS

  55.7% e të diplomuarve të vitit 2022 punojnë në punë relevante, që përputhen me drejtimin e tyre të studimit.

 • BASHKËPUNIM I SUKSESSHËM ME BIZNESIN

  810 kompani kanë pritur nxënës në praktika profesionale. Më shumë biznese angazhohen në ofertën e AFP-së përmes pjesëmarrjes në provimet e nivelit, dhënies së leksioneve dhe sesioneve të ndarjes së përvojave.

 • MË SHUMË NXËNËS NË PRAKTIKË

  8,063 të rinj e të reja nga ofruesit partnerë janë angazhuar në praktika profesionale deri në fund të Fazës 2.

 • MË SHUMË KOMPANI TË MËDHA BASHKËPUNOJNË ME OFRUESIT PARTNERË

  963 kompani në Shqipëri kanë nënshkruar memorandume mirëkuptimi dhe kanë bashkëpunuar me ofruesit partnerë të S4J deri në fund të Fazës 2.

 • INTENSIFIKIMI I DIALOGUT MES OFRUESVE TË AFP-SË DHE KOMPANIVE

  Përfaqësues të biznesit nga industri të ndryshme po kontribuojnë drejt një oferte të përmirësuar të AFP-së përmes tryezave lokale të dialogut me bizneset, të organizuara çdo vit.

 • MENAXHIM INSTITUCIONAL I PËRMIRËSUAR DHE STRATEGJIK

  10 ofrues partnerë u mbështetën për të përmirësuar planifikimin afatmesëm dhe vjetor përmes mentorimit dhe trajnimeve.

 • NJËSI ZHVILLIMI TË KONSOLIDUARA 

  Përmirësim i Njësive të Zhvillimit dhe strukturave të brendshme të ofruesve partnerë përmes trajnimeve dhe ndarjes së përvojave.

 • OFERTË E PËRMIRËSUAR E ORIENTUAR NGA TREGU I PUNËS ME FOKUS NË NIVELIN V TË AQF

  Ofruesit partnerë kanë përfshirë në ofertën e tyre drejtime dhe profile të reja. Është zgjeruar gama e kualifikimeve, si: programimi, multimedia, administrimi i zyrës, ndërmjetësimi i pasurive të paluajtshme dhe dizajni i modës, me fokus në rritjen e neutralitetit gjinor.

 • MBËSHTETJA E MODERNIZIMIT TË AFP-SË NË SHQIPËRI

  S4J ka mbështetur hartimin dhe zbatimin e udhëzuesit: “e-VET@Albania 2030 – Një udhërrëfyes për modernizimin e AFP-së shqiptare të mbështetur nga TIK”, si pjesë e Strategjisë Kombëtare 2023 -2030.

 • INOVACION NË PROCESIN E MËSIMDHËNIES DHE TË NXËNIT

  Gjithsej 14,299 përdorues aktivë në platformën MësoVET. U lançua aplikacioni MësoVET Mobile  dhe u bë i disponueshëm për përdoruesit e Android dhe iOS me funksionin offline të përfshirë. S4J mbështeti zhvillimin e përmbajtjes digjitale në drejtime të zgjedhura. U zhvilluan dhe u digjitalizuan 55 lëndë në 5 drejtime studimore, nga një ekip prej 32 autorësh, 6 ekspertësh digjitalizimi dhe 5 ekspertë pedagogjikë.

 • INFRASTRUKTURË MODERNE

  Janë kryer investime në infrastrukturë bazuar në nevojat dhe mundësitë, duke përfshirë 77 klasa të mësimit të kombinuar.

Ekipi ynë

CUAN OPPERMAN

Mbështetje për Menaxhimin

956C657C-193E-471E-AB16-5F8D3B5AD8F9Created with sketchtool. [email protected]

FATION DRAGOSHI

Menaxher Projekti

956C657C-193E-471E-AB16-5F8D3B5AD8F9Created with sketchtool. [email protected]

DR. ERKA ÇARO

Zv/Menaxhere Projekti

956C657C-193E-471E-AB16-5F8D3B5AD8F9Created with sketchtool. [email protected]

ALEKA PAPA

Menaxhere Portofoli për Qëndrushmërinë

956C657C-193E-471E-AB16-5F8D3B5AD8F9Created with sketchtool. [email protected]

ELTON JORGJI

Menaxher Linje për Marrëdhëniet me Bizneset dhe Partnerët

956C657C-193E-471E-AB16-5F8D3B5AD8F9Created with sketchtool. [email protected]

BORANA BARJAMI

Menaxhere Linje për Cilësinë e të Nxënit Përmes Punës

956C657C-193E-471E-AB16-5F8D3B5AD8F9Created with sketchtool. [email protected]

MIGENA KAPLLANAJ

Menaxhere Linje për Zhvillimin Organizativ dhe të Nxënit Gjatë Gjithë Jetës

956C657C-193E-471E-AB16-5F8D3B5AD8F9Created with sketchtool. [email protected]

OLTJON VALISI

Menaxher Linje për Diversifikimin e Ofertës në AFP-ë dhe Zhvillimin e Vazhduar të Aftësive

956C657C-193E-471E-AB16-5F8D3B5AD8F9Created with sketchtool. [email protected]

ERIOLA SHINGJERGJI

Menaxhere Linje për Digjitalizimin në AFP

956C657C-193E-471E-AB16-5F8D3B5AD8F9Created with sketchtool. [email protected]

TEA JAHO

Specialiste e Komunikimit për Zhvillim

956C657C-193E-471E-AB16-5F8D3B5AD8F9Created with sketchtool. [email protected]

IRMA SEMINI

Specialiste e e Monitorimit dhe Matjes së Rezultateve

956C657C-193E-471E-AB16-5F8D3B5AD8F9Created with sketchtool. [email protected]

ALVA OBZOVA

Asistente Projekti

956C657C-193E-471E-AB16-5F8D3B5AD8F9Created with sketchtool. [email protected]

MANJOLA MARTIRI

Zyrtare e Lartë e Administratës

956C657C-193E-471E-AB16-5F8D3B5AD8F9Created with sketchtool. [email protected]

STELJANA SHIBA

Zyrtare e Lartë e Financës

956C657C-193E-471E-AB16-5F8D3B5AD8F9Created with sketchtool. [email protected]

RISELDA DANI

Asistente Finance dhe Administrate

956C657C-193E-471E-AB16-5F8D3B5AD8F9Created with sketchtool. [email protected]

NENSI BUSHATI

Eksperte Finance

956C657C-193E-471E-AB16-5F8D3B5AD8F9Created with sketchtool. [email protected]

EDUART DOMI

Logjistikë

956C657C-193E-471E-AB16-5F8D3B5AD8F9Created with sketchtool. [email protected]

Bashkëpunëtorët

MADALENA GEGA

Eksperte për Procesin e Planifikimit dhe Monitorimit Vjetor dhe Afatmesëm

956C657C-193E-471E-AB16-5F8D3B5AD8F9Created with sketchtool. [email protected]

AURORA MARKU

Eksperte për Menaxhimin e Procesit të Mësimdhënies dhe Mësimnxënies në sektorin e AFP-së

956C657C-193E-471E-AB16-5F8D3B5AD8F9Created with sketchtool. [email protected]

SYABHIT SHKRELI

Bashkëpunëtor për Kreativën dhe Komunikimin

956C657C-193E-471E-AB16-5F8D3B5AD8F9Created with sketchtool. [email protected]

PAMELA META

Bashkëpunëtore

956C657C-193E-471E-AB16-5F8D3B5AD8F9Created with sketchtool. [email protected]

Swisscontact

Swisscontact është një organizatë zvicerane e pavarur, me orientim drejt biznesit, që synon bashkëpunimin ndërkombëtar për zhvillim. E përfaqësuar në 36 vende, me 123 projekte dhe mbi 1100 të punësuar, promovon që nga viti 1959 zhvillimin ekonomik, social dhe mjedisor.

Aftësi për punë

FAQ

Arsimi e formimi profesional (AFP) është një arsim i mesëm që zhvillon aftësitë e nxënësve në teori dhe praktikë profesionale, për të qenë gati për punësim pas diplomimit apo certifikimit. Pasi diplomohen nga shkolla e mesme e AFP-së, të rinjtë mund të ndjekin edhe arsimin e lartë.

Arsimi e formimi profesional në Shqipëri mbështeten nga institucione shtetërore si dhe organizata e projekte të huaja. Ministria përgjegjëse për AFP është Ministria e Financave dhe Ekonomisë, ndërkohë që agjencitë përgjegjëse janë Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive (AKPA) dhe Agjencia Kombëtare e AFP dhe Kualifikimeve (AKAFPK). Gjithashtu, AFP në Shqipëri mbështetet nga qeveritë zvicerane, austriake dhe gjermane.

Aktualisht ka 18,192 nxënës të regjistruar në institucionet ofruese të AFP-së në Shqipëri.

 • Arsimi profesional zhvillon aftësitë e të rinjve në teori dhe praktikë profesionale.
 • Eksperienca fitohet duke u ndihmuar në çdo hap nga ekspertë të fushave që udhëzojnë nxënësit hap pas hapi për të fituar aftesitë praktike.
 • Që në moshë të re, të rinjtë kanë akses në tregun e punës dhe mësojnë nga përvoja e përfaqesuesve të bizneseve më të suksesshme.
 • Praktika profesionale krijon mundësi për punësim të denjë dhe të mirëshpërblyer dhe hapësira për promovim në pozicione menaxheriale.
 • Të rinjtë zbulojnë pasionet e tyre gjatë punës në praktikë dhe bëjnë zgjedhje më të përshtatshme për karrierën.
 • Të rinjtë punësohen e vetëpunësohen shpejt e në drejtime që i përshtaten aftësive dhe arsimimit të tyre.
 • Ata marrin përgatiten në teori e praktikë për të vazhduar shkollën e lartë.
 • Gjithmonë e më tepër kërkesat për profesionistë të kualifikuar nga industritë e ndryshme kanë ardhur në rritje.
 • Modernizimi dhe digjitalizimi i ekonomisë ka nevojë për profesionistë të rinj me eksperiencë praktike.
 • Arsimi profesional në Shqipëri mbështetet nga vende si Zvicra, Gjermania dhe Austria. Këto vende e kanë zgjedhur gjerësisht arsimin profesional për të siguruar aftësi për punën dhe për jetën.

Institucionet partnere të S4J kanë një rrjet të gjerë biznesesh partnere, nga më të mirat në rajon, të cilat ofrojnë praktikat profesionale afatgjata për nxënësit. Sipas modelit të praktikave profesionale afatgjata të zhvilluar nga S4J, nxënësi këshillohet për karrierën nga instruktorët në shkollë dhe në biznes, për të kuptuar se cilat janë aftësitë e prirjet e tij dhe në cilat drejtime e pozicione pune mund ta gjejë më mirë veten. Nxënësi gjithashtu këshillohet për procesin e aplikimit në praktika dhe në Panairin e Praktikave Profesionale të organizuar nga shkolla njihet me bizneset e zhvillon intervista. Pasi prindi, shkolla dhe kompania nënshkruajnë një marrëveshje bashkëpunimi, nxënësi mund të nisë praktikën në biznes.

Institucionet partnere të projektit “Aftësi për Punë” janë mbështetur nga projekti me infrastrukturën dhe teknologjinë e nevojshme për të zhvilluar një mësim që kombinon mësimdhënien ballë për ballë me atë online. Në shkolla janë krijuar klasa të mësimit të kombinuar dhe infoteka (salla të pajisura me kompjutera), ku nxënësit mund të zhvillojnë projekte online. Platforma MësoVET, e zhvilluar nga projekti, lejon mësimin në distancë dhe pasurohet vazhdimisht me materiale mësimore digjitale. Gjatë periudhës së distancimit fizik të shkaktuar nga COVID-19, përdorimi i platformës u shumëfishua dhe ajo u përdor edhe nga institucione të tjera të AFP-së në Shqipëri, jo partnere me S4J.

 • Krijimi i një mendësie biznesi në institucionet partnere të arsimit e formimit profesional duke rritur bashkëpunimin e tyre me sektorin privat dhe partnerë të tjerë;
 • Adoptimin e modelit të praktikave profesionale afatgjata nga ofruesit partnerë me përfitime të mëdha për nxënësit, bizneset dhe institucionet;
 • Përmirësimin dhe modernizimin e procesit mësimor përmes integrimit të teknologjisë në mësimdhënie dhe metodave të reja të të nxënit, trajnimit të stafit nga liderë të industrisë dhe integrimit të procesit të vlerësimit e monitorimit të planeve mësimore;
 • Zhvillimin institucional përmes krijimit dhe konsolidimit të Njësisë së Zhvillimit, planifikimin e menaxhimin strategjik dhe procesin e vetëvlerësimit të institucioneve partnere.