Doni të dini më shumë mbi AFP? Pyesni ekspertët!

Doni të dini më shumë mbi AFP? Pyesni ekspertët!

“Aftësi për Punë” nisi në maj një rubrikë me pyetje nga publiku rreth arsimit dhe formimit profesional dhe përgjigje nga një panel ekspertësh të projektit e më tej. Kjo është një ndër nismat që projekti ka marrë në kuadër të Komunikimit për Zhvillim, me qëllim informimin e audiencës dhe ngritjen e diskutimeve për çështje të lidhura me AFP, si dhe ruajtjen e transparencës me publikun mbi aktivitetet e projektit.

Pyetjet e dërguara kanë qenë të shumta. Në webinarin e parë, paneli i përbërë nga katër ekspertë të S4J trajtoi pyetje të përgjithshme lidhur me AFP; ndërsa në webinarin e dytë patëm edhe dy ekspertë nga industria, Monika Farka dhe Gid Shaqiri, të cilët u fokusuan në mundësitë që ofrohen për ata që mbarojnë AFP.

Ndiqni më poshtë dy episodet e para të moderuara nga Blendi Salaj dhe me ekspertë nga projekti e nga sektori privat.

Share This Article: