Projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim e Bashkëpunim SDC
Më shumë të punësuar dhe të ardhura nga AFP
Lexo më shumë
Publikime
 • Profilet e kërkesave për drejtimin “Ekonomi”

 • Udhëzues për platformën MësoVET

 • Udhëzues për zhvillimin e materialeve mësimore digjitale

 • Shkolla në numra: Katalogët e shkollave partnere me S4J

 • Drama në klasë: Të mësuarit përmes imagjinatës

 • Mësimi në distancë – Praktikat më të mira nga institucionet partnere të projektit “Aftësi për Punë”

 • Raporti mbi funksionimin e mësimit në distancë – Tetor 2020

 • Raporti mbi funksionimin e mësimit në distancë – Mars 2020

 • Raporti mbi funksionimin e mësimit në distancë – Maj 2020

 • Udhëzues për praktikat profesionale në biznes

 • Udhëzuesi për planifikimin e mësimit në shkollat profesionale

Buletini

Regjistrohuni tek buletini i S4J për t'u informuar mbi të rejat e fundit lidhur me projektin dhe arsimin profesional në Shqipëri

Numri i fundit

Buletini 11