Projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim e Bashkëpunim SDC
Shkollat profesionale si ndërmjetëse për punësimin e të rinjve
Lexo më shumë
Çfarë ndodh me të diplomuarit nga shkollat profesionale?
Lexo më shumë
Rritje e pranisë së sektorit privat në AFP
Lexo më shumë
Publikime
 • 1

  Blerja dhe instalimi i PC dhe pajisjeve të tjera për klasat e kombinuara të shkollave partnere S4J

 • 1

  Lehtësimi dhe mbështetja e zbatimit të proçesit të zhvillimit dhe përditësimit të kualifikimeve postsekondare

 • 1

  Udhëzues praktik për koordinatorin e kurrikulave në AFP

 • 1

  Udhëzues praktik për koordinatorin e zhvillimit profesional të vazhdueshëm në AFP

 • 1

  Mësim i kombinuar, një zgjedhje efektive për të nxënit në arsimin profesional

 • Array ( [0] => https://skillsforjobs.al/wp-content/uploads/2021/11/PERSPEKTIVA-E-DREJTUESVE-TE-INSTITUCIONEVE-PARTNERE-MBI-PROJEKTIN-AFTESI-PER-PUNE-pdf.jpg [1] => 1058 [2] => 1497 [3] => 1 )
  1

  Perspektiva e drejtuesve të institucioneve partnere mbi projektin “Aftësi për Punë”

 • Array ( [0] => https://skillsforjobs.al/wp-content/uploads/2021/11/S4J_Udhezues-per-praktikat-profesionale-afatgjata-ne-biznes_2021-pdf.jpg [1] => 1058 [2] => 1497 [3] => 1 )
  1

  Udhëzues për praktikat profesionale afatgjata në biznes

 • Array ( [0] => https://skillsforjobs.al/wp-content/uploads/2021/11/VLERESIMI-I-PROCESIT-MESIMOR-NE-SHKOLLAT-PROFESIONALE-2-pdf.jpg [1] => 1058 [2] => 1497 [3] => 1 )
  1

  Vlerësimi i procesit mësimor në shkollat profesionale

 • Array ( [0] => https://skillsforjobs.al/wp-content/uploads/2021/11/S4J_REALIZIMI-I-PRAKTIKAVE-PROFESIONALE-NE-INSTITUCIONET-PARTNERE-TE-PROJEKTIT-AFTESI-PER-PUNE-–-VLERESIM-VJETOR-pdf.jpg [1] => 1058 [2] => 1497 [3] => 1 )
  1

  Realizimi i praktikave profesionale në institucionet partnere të projektit “Aftësi për Punë” – Vlerësim vjetor

 • Array ( [0] => https://skillsforjobs.al/wp-content/uploads/2021/11/PERCEPTIMET-E-NXENESVE-PER-NDERHYRJET-E-PROJEKTIT-AFTESI-PER-PUNE-VLERESIM-VJETOR-4-pdf.jpg [1] => 1058 [2] => 1497 [3] => 1 )
  1

  Perceptimet e nxënësve për ndërhyrjet e projektit “Aftësi për Punë”- Vlerësim vjetor

 • Array ( [0] => https://skillsforjobs.al/wp-content/uploads/2021/11/S4J_FUNKSIONIMI-I-NJESIVE-TE-ZHVILLIMIT-NE-INSTITUCIONET-PARTNERE-TE-PROJEKTIT-AFTESI-PER-PUNE-–-RAPORT-VLERESIMI-pdf.jpg [1] => 1088 [2] => 1408 [3] => 1 )
  1

  Funksionimi i Njësive të Zhvillimit në institucionet partnere të projektit “Aftësi për Punë” – Raport vlerësimi

 • Array ( [0] => https://skillsforjobs.al/wp-content/uploads/2021/10/SHTET_Raport_Gjurmimi-2017-2020-pdf.jpg [1] => 1058 [2] => 1497 [3] => 1 )
  1

  Rezultatet nga gjurmimi i të diplomuarve nga shkollat partnere deri në vitin 2020

 • Array ( [0] => https://skillsforjobs.al/wp-content/uploads/2021/09/Praktika-te-mira-nga-nxenesit-e-arsimit-profesional-1-pdf.jpg [1] => 1058 [2] => 1497 [3] => 1 )
  1

  Praktika të mira nga nxënësit e arsimit profesional

 • Array ( [0] => https://skillsforjobs.al/wp-content/uploads/2021/09/UDHEZUES-PRAKTIK-2-Web-pdf.jpg [1] => 1058 [2] => 1497 [3] => 1 )
  1

  UDHËZUES PRAKTIK PËR KOORDINATORIN E KURRIKULAVE NË AFP

 • Array ( [0] => https://skillsforjobs.al/wp-content/uploads/2021/06/Novacioni-ne-mesimdhenie-Praktikat-me-te-mira-1-pdf.jpg [1] => 1058 [2] => 1497 [3] => 1 )
  1

  Novacioni në mësimdhënie gjatë pandemisë: Praktikat më të mira

 • Array ( [0] => https://skillsforjobs.al/wp-content/uploads/2021/03/DramaNeKlase_Re4-pdf.jpg [1] => 1058 [2] => 1497 [3] => 1 )
  1

  Drama në klasë: Të mësuarit përmes imagjinatës

 • Array ( [0] => https://skillsforjobs.al/wp-content/uploads/2020/12/Broshura-e-praktikave-me-te-mira-1-pdf.jpg [1] => 1058 [2] => 1497 [3] => 1 )
  1

  Mësimi në distancë – Praktikat më të mira nga institucionet partnere të projektit “Aftësi për Punë”

 • Array ( [0] => https://skillsforjobs.al/wp-content/uploads/2020/12/Si-po-funksionon-mesimi-ne-distance-Faza-III-compressed-pdf.jpg [1] => 1058 [2] => 1497 [3] => 1 )
  1

  Raporti mbi funksionimin e mësimit në distancë – Tetor 2020

 • Array ( [0] => https://skillsforjobs.al/wp-content/uploads/2020/12/Raport-mbi-funksionimin-e-mesimit-ne-distance-Faza-I-compressed-1-pdf.jpg [1] => 1058 [2] => 1497 [3] => 1 )
  1

  Raporti mbi funksionimin e mësimit në distancë – Mars 2020

 • Array ( [0] => https://skillsforjobs.al/wp-content/uploads/2020/12/Raport-mbi-funksionimin-e-mesimit-ne-distance-Faza-II-compressed-pdf.jpg [1] => 1058 [2] => 1497 [3] => 1 )
  1

  Raporti mbi funksionimin e mësimit në distancë – Maj 2020

 • Array ( [0] => https://skillsforjobs.al/wp-content/uploads/2020/12/UDHEZUES-PER-PRAKTIKAT-PROFESIONALE-AFATGJATA-NE-BIZNES-compressed-pdf.jpg [1] => 1058 [2] => 1497 [3] => 1 )
  1

  Udhëzues për praktikat profesionale në biznes

 • Array ( [0] => https://skillsforjobs.al/wp-content/uploads/2020/12/UDHEZUES-PER-PLANIFIKIMIN-E-MESIMIT-NE-SHKOLLAT-PROFESIONALE-compressed-pdf.jpg [1] => 1088 [2] => 1408 [3] => 1 )
  1

  Udhëzuesi për planifikimin e mësimit në shkollat profesionale

Buletini

Regjistrohuni tek buletini i S4J për t'u informuar mbi të rejat e fundit lidhur me projektin dhe arsimin profesional në Shqipëri

Numri i fundit

Buletini 14