Projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim e Bashkëpunim SDC
Më shumë të punësuar dhe të ardhura nga AFP
Lexo më shumë
Publikime
  • Praktika të mira nga nxënësit e arsimit profesional

  • Novacioni në mësimdhënie gjatë pandemisë: Praktikat më të mira

  • Drama në klasë: Të mësuarit përmes imagjinatës

  • Mësimi në distancë – Praktikat më të mira nga institucionet partnere të projektit “Aftësi për Punë”

  • Raporti mbi funksionimin e mësimit në distancë – Tetor 2020

  • Raporti mbi funksionimin e mësimit në distancë – Mars 2020

  • Raporti mbi funksionimin e mësimit në distancë – Maj 2020

  • Udhëzues për praktikat profesionale në biznes

  • Udhëzuesi për planifikimin e mësimit në shkollat profesionale

Buletini

Regjistrohuni tek buletini i S4J për t'u informuar mbi të rejat e fundit lidhur me projektin dhe arsimin profesional në Shqipëri

Numri i fundit

Buletini 12