Prezantimi i materialeve mësimore digjitale në platformën MësoVet për drejtimet Hoteleri-Turizëm dhe Ekonomi-Biznes

Prezantimi i materialeve mësimore digjitale në platformën MësoVet për drejtimet Hoteleri-Turizëm dhe Ekonomi-Biznes

Je mësues në arsim dhe formim profesional dhe të mungojnë materialet mësimore? Në platformën MësoVET të zhvilluar nga projekti “Aftësi për Punë” janë zhvilluar materiale mësimore digjitale për 223 lëndë nga 60 mësues dhe ekspertë pedagogjikë. Në datat 11-15 tetor, ata vetë do të prezantojnë në një format maratonë në disa webinare çdo lëndë apo modul të drejtimeve Ekonomi-Biznes dhe Hoteleri-Turizëm.

Programin si dhe link-et e Zoom mund t’i gjeni më poshtë.

Shkarko programin
Share This Article: