Implementimi i Mësimdhënies së Kombinuar – Vlerësim Vjetor

Implementimi i Mësimdhënies së Kombinuar – Vlerësim Vjetor

Ky studim është një përpjekje për të vlerësuar impaktin që ka patur puna e bërë nga projekti “Aftësi për Punë” nëpërmjet kapacitimit të mësuesve, modernizimit të infrastrukturës dhe përdorimit të teknologjisë në procesin mësimor në shkollat partnere.

Studimi vlerësues është menduar si një kontribut në diskutimet aktuale në lidhje me përmirësimin e mëtejshëm të cilësisë së mësimdhënies dhe sistemit të AFP në Shqipëri. Qëllimi kryesor studimit është të shqyrtojë strategjitë, metodat dhe instrumentet mësimore të përdorura aktualisht në mësimdhënien e shkollave ​​profesionale në Shqipëri.

Klikoni më poshtë për të lexuar publikimin.