MësoVET: Një zgjidhje praktike për mësuesit dhe nxënësit

MësoVET: Një zgjidhje praktike për mësuesit dhe nxënësit

Platforma MësoVET është një zgjidhje praktike për mësimdhënien si për mësuesit ashtu edhe për nxënësit. Ne vizituam shkollën Tregtare në Vlorë për të kuptuar më shumë rreth eksperiencës së mësuesve dhe nxënësve me përdorimin e platformës. Mësuese Vefi e ka përqafuar që në fillim përdorimin e platformës duke hartuar dhe digjitalizuar materialet e saj. Ajo na tregoi se platforma ka shumë funksionalitete të cilat ia lehtësojnë punën mësuesve.

Nxënësja e saj Saimira Spiropali na shpjegoi se si platforma e ndihmoi për zhvillimin e mësimit online nëpërmjet materialeve të shkurtra dhe ushtrimeve argëtuese. Saimira e sheh me shumë vlerë përdorimin e platformës edhe në klasë.

Ndiqni intervistat e plota në videon më poshtë.