Praktika të mira nga nxënësit e arsimit profesional

Praktika të mira nga nxënësit e arsimit profesional

“Aftësi për Punë” vjen me një përmbledhje të praktikave më të mira të nxënësve të shkollave partnere gjatë vitit shkollor 2020-2021. Që nga projektet novatore të teknologjisë, puna vullnetare, përdorimi i teknologjisë 3D, përvoja në praktikë profesionale si dritare drejt punësimit e shumë raste të tjera, publikimi ndihmon për të njohur më mirë këta të rinj të talentuar, për t’u frymëzuar e për t’u “furnizuar” me ide të reja. Publikimin mund ta lexoni më poshtë.