Shkolla në numra: Katalogët e shkollave partnere me S4J

Shkolla në numra: Katalogët e shkollave partnere me S4J

Mësoni më shumë mbi fakte dhe numra nga shkollat partnere me projektin “Aftësi për Punë” përmes katalogëve më poshtë.