Projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim e Bashkëpunim SDC

Puno me ne

Pyetjet dhe Pergjigjet-Kerkese per Oferte 23-01-S4J_AFP webapp

Projekti Aftësi pë Punë po kërkon kompani ofrues shërbimi për Ndërtimin dhe zhvillimin e faqes së internetit (webapp) – “Arsimi dhe Formimi Profesional”, Shqipëri.
Ofruesi i shërbimit do të punojë në bashkëpunim të ngushtë me ekspertë të projektit Aftësi pë Punë dhe të AKPA-ës gjatë gjithë kohëzgjatjes së kontratës.

Pyetjet dhe Pergjigjet-Kerkese per Oferte 23-01-S4J_AFP webapp

Answer for questions-Communication and Design Expert

The following questions have been received from applicants indicating an intent to bid on Request for Proposal: Communication products design expert. Through this web page, these questions and the S4J project answers are made available to all bidders.

Answer for questions-Communication and Design Expert

Request for Proposal - Communication and Design Expert

The Service provider shall work in close cooperation with the Communication for Development Specialist, Project Manager and Portofolio Managers to prepare visual communication materials, which will be used to communicate the innovation objects of ‘Skills for Jobs’ project.

Request for Proposal - Communication and Design Expert