Projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim e Bashkëpunim SDC

Përkthim, redaktim dhe përkthim simultan

Swisscontact po kërkon një ofrues me përvojë për shërbimet e përkthimit, redaktimit dhe përkthimit simultan. Mësoni më shumë duke klikuar butonin në të djathtë dhe aplikoni brenda dt. 4 nëntor 2021, ora 16:00.

 

Përkthim, redaktim dhe përkthim simultan

Ekspertë në fusha të ndryshme

Projekti “Aftësi për Punë” do të shtrijë mbështetjen e tij për më shumë ofrues të AFP -së në të gjithë Shqipërinë gjatë fazës së dytë (deri në qershor 2023). Për të siguruar zbatimin e suksesshëm të strategjisë dhe aktiviteteve kryesore të parashikuara, jemi duke kërkuar bashkëpunëtorë në një sërë fushash të ekspertizës. Nëse mendoni se nuk keni përvojë në zhvillimin e aftësive, mendojeni dy herë! Mësoni më shumë duke klikuar butonin në të djathtë dhe aplikoni!

 

Ekspertë në fusha të ndryshme

Prodhues videosh dhe graphic designer

Për të intensifikuar përpjekjet e komunikimit për zhvillim (C4D), S4J po kërkon një konsulent që ofron shërbimin e prodhimit të videove si dhe një konsulent graphic designer,  të cilët do të mbështesin Menaxheren e Komunikimit të projektit.

Përmes kësaj thirrjeve do të prokurohen dy lot-e të ndryshëm si më poshtë:

LOT 1: Shërbimi i prodhimit të videove
LOT 2: Shërbimi i graphic designer

Kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për një ose më shumë lote. Mësoni më shumë duke klikuar butonin në të djathtë dhe aplikoni brenda dt. 18 tetor 2021, ora 16:00.

 

Prodhues videosh dhe graphic designer

Menaxher i Marrëdhënieve me Biznesin

Projekti “Aftësi për Punë” po kërkon një Menaxher të Marrëdhënieve me Biznesin që të sigurojë një përditësim të vazhdueshëm të strategjisë së linjës ndërhyrjes për ta përshtatur atë me nevojat e ndryshueshme të ofruesve partnerë të AFP -së në drejtim të bashkëpunimit me bizneset. Mësoni më shumë duke klikuar butonin në të djathtë dhe aplikoni brenda dt. 15 tetor 2021, ora 16:00.

 

Menaxher i Marrëdhënieve me Biznesin

Mundësi bashkëpunimi

Konsulentë të projektit

Konsulentët tanë punojnë afër me ekipin e projektit për të qenë të informuar mbi aktivitetet por edhe për t’u familjarizuar me kulturën tonë të punës. Ne kërkojmë ekspertët më të mirë në fusha të ndryshme; njerëz që ndajnë me ne përkushtimin dhe entuziazmin për të arritur synimet e projektit.

Kërkojmë konsulentë

Programi i stazhit (traineeship)

Ky program u krijon profesionistëve të rinj mundësinë të mësojnë duke zhvilluar projekte tërheqëse dhe duke dhënë kontribut real në rezultatet e projektit. Gjatë 4 muajve, stazhierët kanë mundësi të punojnë pranë ekipit të “Aftësi për Punë” në dy faza:
Faza e parë ku familjarizohen me aktivitetet dhe objektivat e projektit;
Faza e dytë ku kanë mundësi të përzgjedhin detyra specifike dhe të punojnë pranë pjesëtarëve të ekipit për t’i zhvilluar ato.

Programi na ndihmon për të zhvilluar modele me vlerë për kompanitë dhe për përmirësimin e procesit të integrimit të punonjësve rinj të në kompani. Nëse je një profesionist i ri dhe kërkon një përvojë pune interesante dhe me vlerë për karrierën tënde, na kontakto!

Kërkojmë stazhierë

Bashkëpunëtorë të projektit

Në mënyrë që të zhvillojmë aktivitetet e projektit, duam të bashkëpunojmë me kompani apo organizata me ekspertizë në fusha të ndryshme.

Kërkojmë bashkëpunëtorë