Projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim e Bashkëpunim SDC

Bëhu pjesë e ekipit S4J!

Swisscontact po kërkon kompani të specializuara dhe me eksperiencë për ofrimin e shërbimit të dhënies me qera të automjeteve. Mësoni më shumë duke klikuar butonin në të djathtë dhe aplikoni brenda dt. 14 prill 2021.

 

Kompani shërbimi të dhënies me qera të automjeteve

“Aftësi për Punë” po kërkon një Shef Logjistike dhe Asistent IT.

Fokusi kryesor i pozicionit do të jetë në administrimin e aseteve dhe sistemin e inventarit të projektit dhe Zyrës Rajonale, mirëmbajtjen e infrastrukturës IT (pajisje dhe softuerë) dhe sistemin e komunikimit. Shefi i Logjistikës dhe Asistenti i IT-së do të kryejnë funksion mbështetës në teknologjinë e informacionit për të siguruar ecurinë e aktiviteteve. Ftojmë kandidatët e interesuar të aplikojnë brenda datës 31 Mars 2021, ora 16:00. Mëso më shumë duke klikuar butonin në të djathtë.

 

Shef Logjistike dhe Asistent IT

Mundësi bashkëpunimi

Konsulentë të projektit

Konsulentët tanë punojnë afër me ekipin e projektit për të qenë të informuar mbi aktivitetet por edhe për t’u familjarizuar me kulturën tonë të punës. Ne kërkojmë ekspertët më të mirë në fusha të ndryshme; njerëz që ndajnë me ne përkushtimin dhe entuziazmin për të arritur synimet e projektit.

Kërkojmë konsulentë

Programi i stazhit (traineeship)

Ky program u krijon profesionistëve të rinj mundësinë të mësojnë duke zhvilluar projekte tërheqëse dhe duke dhënë kontribut real në rezultatet e projektit. Gjatë 4 muajve, stazhierët kanë mundësi të punojnë pranë ekipit të “Aftësi për Punë” në dy faza:
Faza e parë ku familjarizohen me aktivitetet dhe objektivat e projektit;
Faza e dytë ku kanë mundësi të përzgjedhin detyra specifike dhe të punojnë pranë pjesëtarëve të ekipit për t’i zhvilluar ato.

Programi na ndihmon për të zhvilluar modele me vlerë për kompanitë dhe për përmirësimin e procesit të integrimit të punonjësve rinj të në kompani. Nëse je një profesionist i ri dhe kërkon një përvojë pune interesante dhe me vlerë për karrierën tënde, na kontakto!

Kërkojmë stazhierë

Bashkëpunëtorë të projektit

Në mënyrë që të zhvillojmë aktivitetet e projektit, duam të bashkëpunojmë me kompani apo organizata me ekspertizë në fusha të ndryshme.

Kërkojmë bashkëpunëtorë