Projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim e Bashkëpunim SDC

Zhvillim kapacitetesh për praktika profesionale cilësore

“Aftësi për Punë” po kërkon një kompani të kualifikuar për të ndërmarrë një fushatë për monitorimin dhe ngritjen e kapaciteteve të kompanive që ofrojnë praktika profesionale dhe/ose internships për nxënësit dhe/ose kursantët, si dhe për ofruesit partnerë të projektit.

Mësoni më shumë duke klikuar butonin në të djathtë dhe aplikoni brenda datës 11 shkurt 2022.

 

Zhvillim kapacitetesh për praktika profesionale cilësore

Menaxher/e PR dhe Komunikimi

“Aftësi për Punë” po kërkon një Menaxher/e PR dhe Komunikimi që do të hartojë dhe zbatojë strategjinë e komunikimit të projektit. Mësoni më shumë duke klikuar butonin në të djathtë dhe aplikoni brenda datës 23 janar 2022, ora 16:00.

 

Menaxher PR dhe Komunikimi

Mundësi bashkëpunimi

Konsulentë të projektit

Konsulentët tanë punojnë afër me ekipin e projektit për të qenë të informuar mbi aktivitetet por edhe për t’u familjarizuar me kulturën tonë të punës. Ne kërkojmë ekspertët më të mirë në fusha të ndryshme; njerëz që ndajnë me ne përkushtimin dhe entuziazmin për të arritur synimet e projektit.

Kërkojmë konsulentë

Programi i stazhit (traineeship)

Ky program u krijon profesionistëve të rinj mundësinë të mësojnë duke zhvilluar projekte tërheqëse dhe duke dhënë kontribut real në rezultatet e projektit. Gjatë 4 muajve, stazhierët kanë mundësi të punojnë pranë ekipit të “Aftësi për Punë” në dy faza:
Faza e parë ku familjarizohen me aktivitetet dhe objektivat e projektit;
Faza e dytë ku kanë mundësi të përzgjedhin detyra specifike dhe të punojnë pranë pjesëtarëve të ekipit për t’i zhvilluar ato.

Programi na ndihmon për të zhvilluar modele me vlerë për kompanitë dhe për përmirësimin e procesit të integrimit të punonjësve rinj të në kompani. Nëse je një profesionist i ri dhe kërkon një përvojë pune interesante dhe me vlerë për karrierën tënde, na kontakto!

Kërkojmë stazhierë

Bashkëpunëtorë të projektit

Në mënyrë që të zhvillojmë aktivitetet e projektit, duam të bashkëpunojmë me kompani apo organizata me ekspertizë në fusha të ndryshme.

Kërkojmë bashkëpunëtorë